Тръбопроводи за газов котел: подови, монтирани на стена, едно- и двуконтурни


Видове връзки

Автономното отопление може да се осъществи с помощта на:

 1. Монтиран на стена едноконтурен котел с електронно запалване, осигуряващ принудителна циркулация в радиаторната система.
 2. Енергично монтирано на стената или каквото и да е подово оборудване.
 3. Енергичен котел, който е инсталиран в отворена верига с естествена циркулация.
 4. Модификации на отоплителния кръг за подово отопление. Тук е характерна ниска температура на охлаждащата течност.
 5. Едноконтурен котел, свързан към система за водоснабдяване с топла вода. Говорим за схема на тръбопроводи за газов отоплителен котел с котел
 6. Двуконтурен котел, осигуряващ отопление и водоснабдяване. По този начин се свързва двуконтурен газов котел с котел, който е доста популярен.
 7. Когато веригата за БГВ има рециркулация на вода. Благодарение на постоянното движение на водата във веригата, подгряващите релси за кърпи, свързани към захранването с топла вода, се поддържат горещи. Той също така осигурява висок дебит на гореща вода към смесителите.

тръбопроводи на едноконтурен котел

Ако окабеляването на БГВ със значителна дължина няма рециркулация на водата, тя ще трябва да се източва дълго време преди нагряване. В допълнение към добре известните неудобства, това води и до финансови загуби. Същото важи и за задъненото разпределение на захранването с топла вода без рециркулация. В този случай нагревателните релси за кърпи, свързани към окабеляването, се случват изключително по време на приема на вода.

Какво представлява полипропиленовите тръби за котел

Тръбопроводите са връзка в един функционален комплекс от отоплително оборудване, системи за оборудване и водоснабдяване, което осигурява прехвърлянето на топла вода към отоплителни уреди и кранове. Добре изпълнената схема дава възможност за равномерно разпределение на топлинните потоци за потребителите и гарантира надеждността на работата на цялото оборудване, предпазвайки го от прегряване и възможността за създаване на аварийна ситуация. Преди да инсталирате отоплителното и помпеното оборудване, те се изчисляват, само в този случай веригата ще работи правилно и ефективно, с работни параметри и ефективност.

Трябва да разберете, че няма готови стандартни опции за отоплителни мрежи, а само индивидуален проект може да бъде ефективен. За изпълнението му обаче се използва определен стандартен набор от типично оборудване. Огромното предимство на използването на полипропиленови тръбопроводи (PPR) е неограничените възможности за създаване на контури от всякаква сложност. Въпреки че специалистите не трябва да злоупотребяват с това, тъй като сложността усложнява инсталационната работа и в крайна сметка намалява ефективността на ТЕЦ.

каишка
Тръбопроводи на газов котел

За да извършите тръбопровода на котела с полипропилен, можете да използвате както технология на заваряване, така и използването на фитинги. Вторият вариант е по-малко популярен, тъй като дори при малки „водни чукове“ в местата за монтаж могат да възникнат течове. И въпреки че PPR може лесно да издържи на отоплителна среда от T до 95 C, има температурни ограничения, които се вземат предвид, когато свързваме котела.

Свързването на газово гориво към котелното тяло е твърдо, SNiP изисква използването само на стоманени тръбопроводи, използващи паронитово уплътнение през стоманена чистачка или "американски".

Участъкът на тръбопровода на входа / изхода на котелния блок до 1м е направен от стомана.


Тръба PN 10

Комплект сбруя

Сбруята включва следните елементи:

 • Мембранен разширителен резервоар... Проектиран да компенсира скокове в обема на охлаждащата течност по време на нагряване.Такава необходимост възниква в затворени отоплителни системи. Вътре в контейнера има еластична мембрана, която го разделя наполовина. Едната половина съдържа въздух или азот (в този случай стените на резервоара няма да корозират). Когато обемът на охлаждащата течност се увеличи, това провокира компресия на газ: в резултат на това общото налягане в системата остава практически същото. Стандартният обем на разширителния резервоар е 10% от количеството на отоплителната среда. За грубо изчисление обикновено се използва съотношение 15 l / kW мощност на отоплителния котел.
 • Предпазен клапан... Извършва изхвърляне на излишната охлаждаща течност, когато налягането във веригата се повиши до опасни стойности. В резултат на това се предотвратява пукването на тръбите и радиаторите. Осигурена е дренажна тръба за отвеждане на водата в канализационната система. Ако този клапан работи редовно, това показва, че разширителният резервоар има недостатъчен капацитет.

тръбопровод на схема на газов едноконтурен отоплителен котел

 • Отдушник за въздух... В случай на въздушни задръствания те се извеждат в автоматичен режим. Говорим за въздушни натрупвания, образувани в системата в резултат на източване на охлаждащата течност. Те причиняват хидравличен шум и допълнителни пречки за нормалната циркулация в режим на ниска хидравлична глава.
 • Манометър... Следи работното налягане във веригата. Понякога се заменя с термоманометър, който допълнително записва температурата. На скалата на устройството трябва да има маркировки до 4 атмосфери.
 • Отворете разширителния резервоар... Заменя разширителен резервоар, отдушник и предпазен клапан с отворена верига. В този случай системата не се сблъсква с проблема за свръхналягане. За свързване на резервоара, комуникиращ с атмосферата, към системата за БГВ се използва кран: това осигурява презареждане на веригата.
 • Котел за непряко отопление... Вътре в този топлоизолиран резервоар с топлообменник се приготвя топла вода. Топлината се подава посредством отоплителната среда, протичаща през топлообменника от отоплителната система. Този елемент е включен в тръбната схема на газов едноконтурен отоплителен котел; свързването на индиректен отоплителен котел трябва да се извърши от специалисти.

диаграма на тръбите на газов отоплителен котел с котел

 • Циркулационна помпа... Благодарение на него се осъществява принудителна циркулация на охлаждащата течност през отоплителния кръг. Когато избирате подходяща помпа, обърнете внимание на нивото на налягане, което създава и производителността. Индикаторът за консумация на енергия в съвременните модели се регулира в диапазона от 50-200 вата. Поради това скоростта на движение на охлаждащата течност може да се променя в зависимост от ситуацията.
 • Хидрострел... Няколко отоплителни кръга могат да бъдат свързани към този контейнер с дюзи. Неговата задача е да комбинира захранващата и връщащата тръби. В резултат на това става възможно да се обединят системи с различни температури и скорост на движение на охлаждащата течност, изглаждайки взаимното им влияние.

диаграма на тръбите на едноконтурен котел с котел

 • Груб филтър... Вътре в резервоара с филтърна мрежа се задържат големи частици във водата. Най-често говорим за пясък и котлен камък. В резултат на това се предотвратява запушването на тънките тръби на топлообменника в газовия котел.
 • Дву- и трипътни термостатични смесители... Благодарение на тях става възможно да се създаде рециркулация на охлаждащата течност, чиято температура е с порядък по-ниска от индикаторите в основната верига. За управление на затвора на миксера се използва термична глава. Клапанът променя позицията си в отговор на температурата на сензорния елемент.

Тръбопроводи за газов котел и неговото предназначение

Тръбопроводът означава тръби и механизми, които се използват за подаване на охлаждащата течност от котела към радиаторите. Това е почти цялата отоплителна система, с изключение на батериите.

Системата включва голям брой възли, но най-простата версия на лентата може да бъде монтирана от непрофесионалист.Но ако се изисква схема, тогава в този случай е по-добре да потърсите помощ от специалисти.

При избора на схема на тръбопровода, във всеки конкретен случай е необходимо да се вземат предвид видът на котела, конструктивните особености и вида на отоплителната система.

Всеки газов уред е опасен. Ако направите грешки в процеса на свързване, в резултат на това можете да получите не само проблеми с отоплението на дома си, но и изпълнено с експлозии и разрушения. Ето защо е много важно стриктно да се придържате към стандартите и изискванията за безопасност. При тръбопроводи на газов котел за отопление на частна къща трябва да се разчита на изискванията на SNiP.

Необходимо е да се планира добре схемата за отопление, да се реши къде ще се намира оборудването, особено полагането на тръбопроводи.

Тръбопроводите на котела изпълняват редица много важни функции:

 1. Следи налягането. Ако всички условия на тръбопровода са изпълнени и той се изпълнява правилно, тогава топлинното разширение се компенсира. Това означава, че налягането в отоплителната система няма да се повиши твърде високо.
 2. Следващата функция е отстраняване на въздуха. Поради въздушните мехурчета се появяват тапи, което влияе отрицателно върху нагряването на водата. В такива ситуации радиаторите се загряват неравномерно и консумацията на ресурси остава същата. Необходимо е да се извършат висококачествени тръбопроводи на котела, за да се избегнат такива неприятни моменти.
 3. Предотвратяване на запушвания в системата. Ако направите грешки в процеса на тръбопровода на котела, тогава има голяма вероятност от появата на везни в радиаторите и тръбите. Малки отломки в охлаждащата течност замърсяват системата, което води до прекомерен разход на гориво и това увеличава разходите за отопление, докато качеството му намалява.
 4. Други вериги могат да бъдат свързани. Можете допълнително да монтирате подово отопление, бойлер за съхранение.

Като цяло доставката на топлина е пряко зависима от точността на спазване на технологията за свързване на котела към тръбопроводи и други важни елементи, поради което е много важно да се премисли добре тръбната схема на газовия котел и да се направи толкова високо качество, колкото възможен.

Тръби

С помощта на тръби газовият котел е свързан към отоплителната система и охлаждащата течност се разрежда в правилните посоки.

Ако проектирането на автономна отоплителна система се изпълнява правилно, нейните параметри се отличават с абсолютна стабилност и управляемост:

 • Температура в конвекционните вериги (оборудвани с радиатори или конвектори). Не трябва да бъде повече от + 75-80 градуса. Отоплението на топлите подове не надвишава + 25-35 градуса.
 • Налягане. Допустими граници: 1 - 2,5 kgf / cm2.

Ако циркулационната помпа откаже, термостатът почти незабавно ще спре процеса на горене. Това ще предпази охлаждащата течност от прегряване и кипене. Поради тази причина превключването на котела и разпределението на отоплението често се осъществява с полимерни и металополимерни тръби, което спестява от закупуването на скъпи метални изделия.

диаграма на тръбите на газов отоплителен котел с котел

Няколко препоръки:

 • За изпълнението на последователно окабеляване на радиатори и превключване на котела най-често се използват металопластикови тръби с пресови фитинги. Друг често срещан вариант са полипропиленовите продукти с алуминиева армировка.
 • Когато инсталирате фитинги с резба за металопластика, трябва да се внимава особено: ако О-пръстените се преместят поне малко, това ще доведе до теч. По правило подобна неприятност трябва да се очаква след няколко цикъла на нагряване-охлаждане.
 • Неусиленият полипропилен (или подсилен със стъклени влакна) има много високо съотношение на удължение. Повишаването на температурата с 50 градуса провокира удължаване на всеки метър от тръбата съответно с около 6,5 и 3,1 мм. Тази опция също е неподходяща.
 • За организиране на радиално окабеляване или подово отопление също се използват металопластикови тръби върху пресовите фитинги, тръби от омрежен полиетилен или термично модифициран полиетилен.

Разновидности на отоплителни схеми за частна къща

В най-простата версия на схемата на котела изобщо няма тръбопроводи. В преобладаващото мнозинство от случаите фабричното оборудване на котли с електронно запалване се състои от следните елементи: помпа, разширителен резервоар, автоматичен отвор за въздух и клапан (с настройка на налягането 2,5 kgf / cm2). Разположението на всички тръбопроводи е тялото: в резултат на това комплексът се трансформира в мини-котелно помещение.

тръбопровод на схема на газов едноконтурен отоплителен котел

Като допълнителни елементи системата може да бъде оборудвана с:

 • Филтър. Мястото на монтажа му е входната тръба. В резултат на това топлообменникът получава защита от замърсяване, с увеличаване на хидравличното съпротивление на веригата. Това води до намаляване на скоростта на движение на охлаждащата течност, а самата помпа изпитва допълнително натоварване.
 • Сферични кранове. Те са инсталирани на входните и изходните секции. Това прави възможно демонтирането на топлообменника или котела, като същевременно се поддържа отоплителният кръг.

Подови газови котли с пиезо запалване

Пиезо котлите и подовото оборудване не принадлежат към мини-котелни помещения: говорим за отоплителни устройства, които се нуждаят от външни тръбопроводи.

Включва:

 • Помпа. За избор на капацитета на помпата се използва формулата Q = 0,86R / Dt (Q е капацитетът в m3 / h, R е топлинната мощност на котела или отделен кръг, Dt е температурната разлика между подаването и връщането) . За да работи нормално конвекционната отоплителна система с газови котли, температурната разлика трябва да бъде 20 градуса (+ 75-80 градуса на захранването и + 55-60 на тръбата за връщане). Мощност на котел от 36 kW предполага наличието на следната разумна минимална производителност на помпата - 0.86x36 / 20 = 1.548 m3 / h.
 • Мембранен разширителен резервоар.
 • Предпазен клапан.
 • Автоматичен обезвъздушител.
 • Манометър.

тръбопроводи на едноконтурен котел

Оптималното местоположение за групата за безопасност е изходът на котела: тук стойностите на температурата и налягането достигат своите максимални стойности. Помпата е поставена пред котела, в зоната с най-ниска температура на охлаждащата течност (това ви позволява значително да удължите експлоатационния живот на работното колело и гумените уплътнения). Разширителният резервоар може да се монтира навсякъде в системата: най-важното е, че разстоянието до работното колело на помпата е не повече от два диаметъра (ако е монтирано пред помпата).

Когато се монтира след помпата, това разстояние се увеличава до осем диаметъра. Това разстояние е необходимо, за да може пренапреженията на налягането, възникващи по време на работа на помпата, да не намаляват живота на мембраната на резервоара. За да се предотврати появата на конденз, топлообменникът често е оборудван с допълнителна малка циркулационна верига. Ако връщащата тръба е охладена, в нея се добавя по-гореща охлаждаща течност (тя се взема от захранващата тръба с помощта на смесител).

Изисквания към стаята за инсталиране на газов котел в частна къща

Задачата на собственика на жилището е да реши в коя стая да постави котелната централа. Потребителите често имат въпроси дали е възможно да се инсталира газов котел в банята, тоалетната или други помещения. По този резултат строителните норми дават ясни инструкции, според които инсталирането на топлинен генератор е разрешено на такива места:

 • в кухнята, ако топлинната мощност на уреда не надвишава 60 kW;
 • във всяка отделна стая, разположена на външната стена на сградата;
 • във външното продължение на къщата;
 • в отделна сграда на котелно помещение.

За справка. В Руската федерация всички норми относно поставянето на газови котли са описани в документа MDS 41-2.2000.Други страни от бившия СССР имат свои собствени разпоредби, но от техническа гледна точка те практически не се различават от руските.

Оказва се, че не е позволено да се поставя топлинен генератор в баня или друга всекидневна. Ако планирате да инсталирате отоплителна единица в кухнята, тогава трябва да се има предвид, че нейната височина трябва да бъде най-малко 2,5 м. Второто изискване: минималният обем на помещението трябва да бъде 15 м3 + 0,2 м3 за всеки kW от мощност на котела. Например, за да инсталирате устройство от 15 kW, ви е необходима кухня с обем 15 + 15 x 0,2 = 18 m3. Освен това са необходими прозорец и входна решетка, вградени в долната част на входната врата. Площта на потока му е не по-малка от 0,025 m2.

Кой газов котел е разрешено да се монтира в кухня или друго отделно помещение - под или стена - не е регламентирано от нормите.

Когато се поставят отоплителни съоръжения в други отделни помещения или пристройки, върху тях се налагат същите изисквания за височина, а минималният обем е ограничен до фиксирана цифра - 15 m3. В този случай трябва да се спазват следните разстояния между корпуса на подовия блок и стените:

 • от ръба на която и да е част, стърчаща от предната страна към стената - 1 m;
 • ако се изисква поддръжка отстрани, са необходими проходи с ширина най-малко 0,6 m;
 • отзад трябва да осигурите достатъчно място за свързване на комина и неговата поддръжка, тоест най-малко 0,6 m в ширина.

изисквания за поставяне на подово оборудване
Когато инсталирате стенен газов котел, включително вътре в кухненски шкаф, трябва да се спазват интервалите, показани на схемата:

монтаж на стенен блок
Във външната стена на стаята е необходим отвор за прозорец, за да се организира естествената светлина. Площта на остъкляването се взема в размер на 0,03 m2 за всеки кубичен метър от обема на котелното помещение. Преградите, отделящи го от съседните помещения, трябва да бъдат огнеупорни и да издържат на въздействието на пламъка в случай на пожар в продължение на 45 минути.

Няколко думи за захранваща и изпускателна вентилация. Неговата задача е да осигури замяната на въздуха в котелното три пъти в рамките на 1 час. В цифри това се изразява по следния начин: обемът на помещението се умножава по 3, в резултат на което получаваме дебита на въздуха в m3 / h. За работата на газови котли със затворена горивна камера това е достатъчно. Но за топлинни генератори, които поемат въздух за горене директно от помещението (отворена камера), дебитът на този въздух трябва да се добави към тройния обмен. Стойността му може да бъде намерена в техническия лист за продукта.

Естествена циркулация

Гравитационната система се характеризира с пълна енергийна независимост: атмосферното налягане осигурява нейната работа. Вместо обемиста група за безопасност в тръбопроводите на едноконтурен котел, достатъчно е да имате разширителен резервоар. Препоръчително е да инсталирате отдушник за пълнене пред топлообменника на котела: това ще направи възможно напълно източването на водата в канализацията или дренажния кладенец. Обикновено такава необходимост възниква в случай на продължително пътуване или при спиране на подаването на газ. В резултат на това системата е защитена от размразяване.

тръбопроводи на едноконтурен газов котел

Отделните единици на системата са разположени както следва:

 1. Препоръчително е да инсталирате резервоара над всички останали елементи.
 2. Пълнежът, разположен непосредствено след като котелът е разположен във вертикална посока (разрешен е малък ъгъл). Благодарение на бустерната секция водата, загрята в топлообменника, се издига до горната точка на зареждане на захранването.
 3. Важно е да се поддържа постоянен наклон при полагане на пълнежа след казанчето. В резултат охлаждащата вода ще се върне чрез гравитация: в този случай въздушните мехурчета ще могат да излязат вътре в разширителния резервоар.
 4. Котелът трябва да бъде спуснат възможно най-ниско. Най-доброто място за поставяне на нагревателя е в яма, мазе или мазе. Поради разликата във височината между топлообменника и нагревателите се осигурява правилното ниво на хидравлично налягане за циркулация на водата във веригата.

тръбопроводи на газов котел за отопление на частна къща

Някои характеристики на подреждането на инерционна отоплителна система:

 • За вътрешния диаметър на пълнежа е избран индикатор от 32 mm или повече. Ако се използват пластмасови или металопластикови тръби, тогава външният диаметър е 40 mm. Поради голямото напречно сечение се постига компенсация на минималната хидравлична глава, поради което охлаждащата течност се движи.
 • Гравитационната система понякога включва помпа: това обаче не означава, че веригата губи своята енергийна независимост. В този случай помпата не е монтирана в процепа на пълнежа, а успоредно на нея. За свързване на отделни връзки се използва сферичен възвратен клапан, който се характеризира с много ниско хидравлично съпротивление. Също така е монтиран сферичен кран. В случай, че помпата спре, байпасът е затворен, което запазва работоспособността на веригата с естествена циркулация.

Хидрострел

Този възел включва и двата контура:

 1. Първият използва движението на охлаждащата течност между хидравличната стрелка и топлообменника на котела.
 2. Във втория към него се комутират един или повече отоплителни кръга с различни нива на отопление.

тръбопроводи на едноконтурен газов котел

Принципите на работа са както следва:

 • Вертикалната хидравлична стрелка дава възможност за избор на охлаждаща течност с различни температури. Отгоре ще е горещо, а отдолу ще е студено.
 • При вземане на вода от горната двойка изходи се допуска комутация на конвекционно отопление. Долната двойка се използва в схемата на пода.
 • Температурният индикатор на охлаждащата течност под нивото на превключване на връщащата тръба на веригата в кръстовището на хидравличния превключвател и котела може значително да падне.

Рециркулация

В паралелно положение към основния радиаторен отоплителен кръг или малък кръг в участъка от котела до хидравличната стрелка се подрежда нискотемпературен кръг. Включва байпас и трипътен термостатичен клапан. Благодарение на помпата водата постоянно циркулира вътре в тръбите на подовото отопление.

тръбопроводи на едноконтурен котел

Трипътен смесител се използва за отвеждане на нови порции гореща охлаждаща течност от захранващата тръба, когато температурата в обратния поток спадне. Той може да бъде заменен с обикновен термостатичен клапан, оборудван с дистанционен температурен сензор от капилярен тип или електрическа термодвойка. Мястото на монтаж на сензора е ниша на връщащата линия на топъл под. Клапанът се задейства, когато температурата на охлаждащата течност падне.

Схема на тръбопровод двуконтурен газов котел

Това не означава, че свързването на топлинния генератор към мрежата за топла вода доста усложнява целия процес. За разлика от конвенционалния котел, 2 допълнителни тръбопровода участват в двуконтурните тръбопроводи, които трябва да бъдат свързани към съответните разклонителни тръби на блока. Така че няма особени трудности, просто трябва да отделите повече време. Правилното свързване на нагревател с два отоплителни кръга е показано на диаграмата:

свързване на нагревател с два отоплителни кръга

Забележка. Предполага се, че на входа на водопровода към къщата е монтирана цедка.

Тъй като двуконтурните котли не са проектирани за интензивен прием на топла вода, ще бъде достатъчно да се постави тръба към 2-3 основни потребители в къщата. В този случай не трябва да увеличавате диаметъра на този тръбопровод, като се ръководите от размерите на свързващата тръба на топлинния генератор.

свързване на двуконтурен газов котел

Серийно свързване на радиатора

Тази опция е възможна, ако се използва кондензен газов котел, тъй като работата на класическото оборудване е трудна при температура на връщане под +55 градуса. Факт е, че охладеният топлообменник събира кондензат на повърхността си. Продуктите от изгарянето на газ съдържат, заедно с вода и въглероден диоксид, корозивни киселини. В този случай съществува реална заплаха от унищожаване на стоманени или медни топлообменници.

тръбопровод на схема на газов едноконтурен отоплителен котел

Кондензационните котли имат различен принцип на работа.За събиране на продукти от горенето се използва специален топлообменник от неръждаема стомана (икономизатор). В резултат на това има допълнителен топлообмен и увеличаване на ефективността на оборудването. Поради това температурното ниво на връщащата тръба от + 30-40 градуса е оптимално. Отоплителната система се състои от две последователно свързани вериги - радиатор и под. Връщащата тръба на първата е захранващата тръба на втората.

Инструкции за тръбопроводи за отоплителен котел „направи си сам“ със снимка

Отоплителните котли са модерен и надежден инструмент, който ще осигури прилично решение на всички въпроси, свързани с получаването и поддържането на комфортни условия на живот във вашия дом. Има много видове такива продукти, всеки от които има свои положителни технически характеристики и недостатъци. Резултатът от избора в този случай зависи само от индивидуалните характеристики на системата за отопление на дома и вашите лични желания. Но въпреки богатия асортимент от котли и различните характеристики на голям брой артикули, за всички продукти има един общ проблем, свързан с проблема с техните тръбопроводи.

Струва си да се отбележи, че терминът тръбопровод на котела предполага процеса на свързването му към общата отоплителна система на къщата. Компетентно извършените действия ще премахнат възможността за прегряване на котела, значително ще спестят консумация на енергия и също така ще опростят процеса на управление на отоплителния блок.

Независим процес на инсталиране ще спести значително семейния бюджет, част от който ще трябва да се плати, за да се плащат услугите на служители на специализирани компании. Наред с други неща, като извършите независимо свързване, можете да осигурите индивидуалните характеристики на вашата система и да регулирате много въпроси, когато възникнат. Направи си сам тръбите на отоплителния котел е доста лесно да се направи. Този процес не изисква специална квалификация, достатъчно е просто да проучите подробно тънкостите на процеса и внимателно да прочетете инструкциите, които често са приложени към много закупени продукти.

Какво представлява тръбопроводите за котелно помещение

Работата на отоплителната система се основава на циркулацията на топла вода през всичките й вериги. В тази връзка, в зависимост от условията на циркулация, тръбопроводите са: принудителни; естествен; класически колектор; окабеляване с помощта на първични и вторични пръстени.

Когато се използва естествена система, водата се движи през отоплителните тръби от гравитацията, без да се използват допълнителни устройства. По отношение на естетическите свойства, поради големия диаметър на използваните тръби, тази система значително отстъпва на своите колеги. Но по отношение на непрекъснатата работа този метод за поддържане на топлина е несравним, дори при липса на електричество. Дизайнът на тази система е съвсем прост и не се различава по наличието на технологични устройства.

Схемата за връзване включва:

самият котел; радиатори; свързващи тръби.

Какво представлява тръбопроводите за котелно помещение

Останалите отоплителни системи имат по-сложен дизайн и монтирането им изисква повече усилия.

Първата стъпка е да инсталирате колектор. Основният проблем тук е връзката на връщащите и захранващите линии. Обикновено всички идентификационни маркери се намират директно на това устройство.

След това трябва да свържете специална тръба, която свързва котела с колектора. Останалите технически отвори, при липса на други устройства, могат да бъдат запушени. Специален смесителен клапан е допълнителен продукт, чието инсталиране на съединителя на колектора ще ви позволи да контролирате температурния режим на целия процес на отопление.

Следващата стъпка е да свържете елементи като циркулационна помпа и блок за контрол на температурата. Помпата е инсталирана изключително на връщащата линия.В зависимост от типа верига, помпата е свързана към колектора (в случая, когато веригата е радиатор), или след свързване на блока (в случая, когато самата помпа е от тип радиатор). Всички действия трябва да се извършват, като се вземат предвид техническите условия на котела и в съответствие с мерките за безопасност.

Направи си сам тръбопровод на отоплителен котел ще ви позволи да постигнете най-удобните условия и да създадете благоприятна атмосфера във всички стаи.

Ако вашият котел е счупен, в онлайн магазина hermann.com.ua можете да изберете резервни части за котли на склад и по поръчка.

Едноконтурни котли с захранване с топла вода

За да се осигури захранване с топла вода, заедно с група за безопасност, помпа и разширителен резервоар, тръбопроводите на едноконтурния газов котел трябва да включват котел за непряко отопление. Възможна схема на свързване за котел за индиректно отопление с рециркулация. В този случай водата се загрява благодарение на топлоносителя от отоплителния кръг. Това води до появата на два циркулационни кръга - голям (през отоплителната система) и малък (през котела). Всеки от тях има спирателни кранове, което им позволява да се включват отделно. За да се прекъсне пълненето на захранването, се използва тръбна схема за едноконтурен котел с котел, непосредствено зад който е монтиран байпас с кран.

Как да свържете топлинен генератор

В основата си газовите котли са високотехнологични автоматизирани устройства, така че направата на техните тръбопроводи е доста проста дори със собствените си ръце. Състои се от следните дейности:

 • свързване към отоплителната система за топла вода;
 • организация на отстраняването на продуктите от горенето;
 • връзка с мрежата за БГВ, ако уредът е двуконтурен.

Забележка. Ние не обмисляме да се свързваме с газопровода, тъй като това не може да стане самостоятелно.

стенни тръбопроводи за генератор на топлина
Най-лесният начин е да завържете стенен котел, в него вече е вградена циркулационна помпа и се случва и разширителен резервоар. Просто трябва да закачите топлинния генератор на стената и да приведете тръбите на отоплителната система към него отдолу. Те трябва да бъдат свързани с помощта на американки, като се монтират преградни клапани пред тях. Също така е задължително да се монтира цедка (картер) на връщащата тръба.

методи за свързване на котела към комина
Връзката на комина зависи от вида на котела. Уредът с отворена горивна камера е свързан с вертикален комин, доведен до нивото на покрива. Генераторите на топлина с турбокомпресор поемат въздух отвън, така че се нуждаят от къс хоризонтален комин, наречен коаксиален. Той е положен точно през стената до улицата, въпреки че никой не забранява извеждането на тръбата до покрива.

правилна инсталация на коаксиалния комин

Внимание! Не свързвайте газов котел към вентилационния канал.

Що се отнася до подовите отоплителни тела, които не са оборудвани с допълнително оборудване, е малко по-трудно да ги обвържете. Трябва да закупите и доставите циркулационна помпа, разширителен резервоар и група за сигурност. Как да го направите правилно е показано на диаграмата:

тръбопроводи на подово отоплително тяло
За по-сложна система с няколко отоплителни кръга се използва методът на тръбопровода с колектор с ниски загуби, както е показано по-долу:

схема на тръбите на котела с няколко отоплителни кръга

Рейтинг
( 1 приблизителна, средна 5 на 5 )

Нагреватели

Фурни