Акт за промиване на канализацията. Сертификат за промиване на отоплителната система - образец на договор за договор

Доклади от тестовете: изтеглете празна форма и попълнете проба

Година на документа: 2019

Група документи: Деяния

Вид документ: Закон

Изтегляне на формати: DOC, PDF

Протоколите от изпитванията се изготвят под формата на документи, в които се въвежда резултатът от изпитването на работоспособността на механизмите и оборудването.

В днешната статия ще разгледаме подробно актовете за тестване на системата от тръбопроводи, канализация, стълби и стълби, ограда на покрива и тестове за пожар.

Примери за съставяне на актове можете да изтеглите безплатно в края на статията.

Актът на хидравлично изпитване на отоплителната и водопроводната система

Проверяват се отоплителните и водоснабдителните системи:

 • при въвеждане на нова инженерна комуникация;
 • при реконструкция на съществуваща такава;
 • по време на рутинна проверка на функционирането на системата.

Проверка стъпка по стъпка и резултатите от нея се записват в протокола от теста. Системата се тества за херметичност и якост по два начина, един от които е хидравличният метод: тестване чрез използване на вода с повишено натоварване. Този метод е подходящ за вътрешни и външни системи (при температури не по-ниски от + 5C). Вторият метод е пневматичен.

И двата метода за приемане се наричат ​​изпитване под налягане на тръбите.

Резултатите от проверките се вписват в акт, чиято форма е установена от Кодекса на правилата за строителни норми и правила. Шаблонът е представен в Приложение 1 към SANPin „Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване и канализация“. Представената форма на акта е задължителна.

Процедурата за съставяне на акт:

1. Посочване на корпоративна информация: град на съставяне и дата.

2. Представителство на членовете на комисията, извършила изпитване под налягане и приемане на напорния тръбопровод. Три страни стават членове:

Компанията, която е монтирала тръбопровода
Представител за технически надзор от клиента
Представител на оперираща компания

3. По-долу има информация за тествания обект и описание на тръбопровода (дължина, диаметър, материал на тръбите и фугите), информацията, посочена в работната документация, предоставя информация за използвания манометър.

4. Разделът за теста и резултатите от него е завършен.

5. В раздела "Решение на Комисията" се прави изявление, че системата се счита за силна и запечатана и се подписва от членовете на комисията.

Можете да изтеглите формуляра безплатно в края на статията.

Същността и видовете кримпване

В днешно време отоплението най-често се извършва от системата "воден кръг". В същото време нагрятата вода циркулира през трудовете, предавайки топлинната си енергия в помещенията. Течовете са неприемливи, тръбопроводът трябва да бъде напълно затворен за нормална работа. Натискането, от друга страна, умишлено създава обем в тръбата, който е по-голям от нормалния.

Когато това се прави с въздух, това се нарича пневматично пресоване.

Когато използвате вода, след това хидропресоване. Последният метод се счита за по-безопасен и следователно по-популярен. Поради тази причина пример за хидравлично пресоване е даден като заготовка.

При тестване се препоръчва да не се надвишава налягането вътре в тръбата с повече от 15 МРа. Що се отнася до повишаване на налягането с вода, тогава има ограничения. Максималното възможно налягане не трябва да надвишава нормалното работно налягане с повече от 30%.

В многоетажни сгради те прибягват до пневматично пресоване, ако тръбите са много стари и има възможност от наводнение. Но тогава възниква ниво на риск и всички жители трябва да бъдат уведомени за провежданите тестове.

Процесът на работа е прост, но многоетапен.Алгоритъмът изглежда така:

 • Подготвят се необходимите материали и оборудване.
 • Изтичане на течността, която е била в отоплителната система по-рано.
 • Качване на нов.
 • Създайте възможно най-високото налягане за изпитване.
 • Извършване на контролни измервания след 10 минути.
 • Изплакване, регулиране на отоплителната система към нормалните стойности на налягането вътре.
 • Документална регистрация на извършената работа, формиране на доклади и актове.

Но така изглежда списъкът с процедури само ако в отоплителната система няма „тънки петна“ и съответно плътността в нея не е нарушена. Ако налягането спадне бързо, не задържа, тогава системата се нуждае от ремонтни дейности. В такава ситуация специалистът извършва необходимите действия (подмяна на тръби, запечатване на фуги, почистване и др.), А след това започва тестване под налягане от самото начало. Само отоплителна система, която е преминала теста, е одобрена за отоплителния сезон.

Важен нюанс! Изпитването под налягане трябва да се извърши след почистване и промиване на тръбите. В противен случай солта и други отлагания вътре в тях могат да прикрият възможни външни повреди и пробиви.

Ако на вътрешната повърхност има отлагания от порядъка на 1 cm, това намалява общия топлообмен и ефективност с 15% или повече от общите показатели. За документално потвърждение на почистването се изготвя и специален акт.

Сертификат за изпитване на пневматичен тръбопровод

Пневматичен метод: диагностика чрез напомпване на системата с въздух с високо налягане. Често методът се използва за външни системи, ако температурата на термометъра е по-малка от +5 Целзий.

Процедурата за кримпване на тръби чрез пневматично изпитване е дадена в същия SanPin, протоколът от изпитването е съставен в задължителен вид, който е даден в Приложение № 3.

Изисквания за изготвяне на документация за изпитване:

 1. Попълване на името на града и датата на съставяне.
 2. Посочването на членовете на комисията (както и в хидравличния тест участват три страни).
 3. Описание на тръбопровода: дължина, диаметър, материал на тръбите и съединенията.
 4. Информация за стойността на налягането: изчислено, до каква стойност е увеличено налягането в тръбите, крайното налягане, количеството на намаление. Посочено е времето за пресоване.
 5. В раздела "Решение на Комисията" всеки от членовете му поставя подпис с декодиране, ако тръбопроводът е преминал пневматична диагностика и е херметически затворен и издръжлив.

Важни нюанси на тестовете

Всъщност актът за провеждане на хидравлични изпитвания се превръща в доказателство за извършените изпитвания.
В този случай самите проверки могат да се извършват по един от двата начина:

 • манометричен;
 • хидростатичен.

Първият метод за тестване включва използването на манометри, които записват и демонстрират налягането в системата.

Моля, обърнете внимание: с помощта на манометри се определя стойността на свръхналягането, което ни позволява да заключим, че тестът е надежден. Вторият метод проверява реалната готовност на системата за работа, като проверява работоспособността при налягане с 50% по-високо от стандартното

Всяко изпитване продължава най-малко 10 минути, допустимият спад на налягането по време на изпитването под налягане е не повече от 0,02 МРа

Вторият метод проверява реалната готовност на системата за работа, като проверява работоспособността при налягане с 50% по-високо от стандартното. Всяко изпитване продължава най-малко 10 минути, допустимият спад на налягането по време на изпитването под налягане е не повече от 0,02 МРа.

Добре е да се знае:

основният документ, потвърждаващ провеждането на тестовете, е съответният акт.

Актът за изпитване на външната и вътрешната канализационна система за пролива

Протоколът от изпитване за вътрешна и външна канализация се изготвя в резултат на проверка на работата на системата. Той фиксира позицията на комисията, че системата е преминала теста за разлив на вода и дизайнът е в съответствие с проектната документация, GOST и стандарти.

Диагностика на нормалната функционалност на канализационната система е необходима при инсталиране на ново съоръжение или след извършване на ремонт на съществуваща система. Информацията за здравния преглед се въвежда в акта. Формулярът е изготвен във формата, посочена в Приложение "Г" към Кодекса на правилата 73.13330.2012.

Актът посочва:

 • името на системата и обекта, в който е инсталирана;
 • информация за членовете на комисията. Нуждаем се от представители на три организации: главен изпълнител, клиент и инсталационна компания;
 • информация за името на проекта е регистрирана;
 • резултатите се въвеждат: броят на едновременно свързани устройства, както и времето за свързване или пълненето с вода на етаж (ненужното се зачерква);
 • в третия параграф е предписано, че не са открити течове на фугите и през стените. Това означава, че системата е използваема.

Членовете на комисията подписват решението.

Изготвяне на договор

След като документът е съставен и одобрен в съответствие с всички правила, те започват да съставят договор за промиване на отоплителни батерии. Той показва цялата планирана и извършена работа. В договора са посочени разходите за пълния обхват на работата, задълженията на двете страни са подробно описани. Тук са точни крайни дати цялата работа, извършена върху промивни отоплителни системи. Договорът задължително включва неустойки. Те ще влязат в сила, ако сроковете за завършване на работата не бъдат спазени или ако мерките, предприети за промиване на оборудването, се изпълняват лошо.
Важно място в договора е отредено на графата, която описва действията под отговорността на клиента и изпълнителя. Тази точка е полезна, ако е възникнал конфликт и страните не могат да се споразумеят. Договорът описва последователността на извършване на промени, той казва при какви условия може да бъде прекратен.

Така че вашият договорът е съставен и подписан от двете страни. От този момент той влиза в сила. Клиентът може спокойно да започне да промива отоплителните батерии.

Сертификати за пожарен тест

В хода на тестването за работоспособност и безопасна експлоатация на противопожарно оборудване се съставят няколко акта:

 • проверка на пожарните кранове;
 • вътрешна диагностика на водоснабдяването;
 • проверка за безопасност при използване и спазване на правилата за охрана на труда на пожарни стълби.

Пожарни кранове

Проверката на ефективността на хидрантите за загуба на вода се извършва два пъти годишно и често се комбинира с проверка на пожарогасителната система за водоснабдяване. Въз основа на резултатите от проверката се съставя акт, който се подписва от комисията. Задължителни членове: представител на пожарната инспекция и представител от организацията, в която се извършва проверката. Също така комисията може да бъде изцяло съставена от служители на компанията.

Актът посочва:

 • корпоративна информация (информация за компанията, дата и място на съставяне);
 • основната част описва членовете на комисията и хода на теста. Информацията за хидрантите е представена в таблична форма. Посочете адреса на местоположението, диаметъра, главата, добива на вода и собствеността на хидранта;
 • в заключителната част се установява съответствие (или несъответствие) с изискванията на състоянието на хидранта.

В края актът се подписва от упълномощените членове на комисията.

Пожарни кранове

Вътрешно противопожарно водоснабдяване

Актът установява наличието или липсата на дефекти и неизправности в системата за пожарогасене на водоснабдяване. Проверката се извършва от отговорни служители на предприятието. Честота - поне два пъти годишно, за запалими индустрии, инспекциите могат да бъдат насрочени по-често.

Вътрешното противопожарно водоснабдяване (ВПВ) е сложна система от тръби, сензори, ключове. Поради това често се проверява от специалист по здравеопазване или пожарна безопасност, както и от лица, които са обучени по пожарна безопасност.

Актът се съставя на бланка или обикновена хартия, като се посочват подробностите. Не забравяйте да се регистрирате:

 • информация за организацията и участниците в одита;
 • информация за проверения обект;
 • резултати от проверки;
 • препоръки за отстраняване на дефекти и неизправности, ако има такива;
 • подписи на отговорни лица.

Вътрешно противопожарно водоснабдяване

Ако към акта са приложени допълнителни документи, се посочват техният списък и име.

Пожарни стълби

Изпитването на противопожарно оборудване, включително стълби и стълби, се регулира от специален GOST. Проверката може да се извърши от организации, получили разрешение от Министерството на извънредните ситуации и разполагащи със специално оборудване за това.

Резултатите от теста се записват в протокола от теста. Документацията съдържа стандартна информация за организацията и нейните подробности, информация за членовете на комисията. Основната част съдържа информация за проверяваните обекти (броят на стълбите и стълбите, техните инвентарни номера и принадлежност към структурната единица), информация за резултатите от проверките (липса или наличие на дефекти). Дава се предписание за отстраняване на установените неизправности.

В края актът се подписва от членовете на комисията.

Важни нюанси на тестовете

Всъщност актът за провеждане на хидравлични изпитвания се превръща в доказателство за извършените изпитвания.
В този случай самите проверки могат да се извършват по един от двата начина:

 • манометричен;
 • хидростатичен.

Първият метод за тестване включва използването на манометри, които записват и демонстрират налягането в системата.

Моля, обърнете внимание: с помощта на манометри се определя стойността на свръхналягането, което ни позволява да заключим, че тестът е надежден. Вторият метод проверява реалната готовност на системата за работа, като проверява работоспособността при налягане с 50% по-високо от стандартното

Всяко изпитване продължава най-малко 10 минути, допустимият спад на налягането по време на изпитването под налягане е не повече от 0,02 МРа

Вторият метод проверява реалната готовност на системата за работа, като проверява работоспособността при налягане с 50% по-високо от стандартното. Всяко изпитване продължава най-малко 10 минути, допустимият спад на налягането по време на изпитването под налягане е не повече от 0,02 МРа.

Добре е да се знае:

основният документ, потвърждаващ провеждането на тестовете, е съответният акт.

Протокол от изпитване на покривни огради

Техническите изисквания и методите за изпитване на покриви са фиксирани в същия GOST като стандарта за пожарни стълби и стълби (53254-2009).

Тестовете се извършват на интервали от пет години, проверките на целостта се извършват всяка година. Резултатите са формализирани с актове.

Условно завършеният акт може да бъде разделен на три части:

 1. Главна информация. Тук се въвежда информация за тестовия обект и тестващата организация.
 2. Информация за проверката (какви манипулации са извършени, какви инструменти са използвани).
 3. Резултати от проверки (съответствие с GOST, структурна цялост и безопасност).

Съгласието на членовете на комисията по време на теста се потвърждава от личните им подписи.

Организациите, лицензирани от Министерството на извънредните ситуации, имат право да извършват инспекции и тестове. Откритите дефекти трябва да бъдат отстранени.

Протокол от изпитване на покривни огради

Когато работата е свършена

Всички мерки, свързани с проверка на отоплението за течове, се извършват в такива случаи:

 • По време на подготовката за отоплителния сезон;
 • При подмяна на участъци от веригата;
 • След ремонт на отоплителни уреди;
 • Когато обектът на недвижимия имот е пуснат в експлоатация.

Самата процедура за изпитване е потвърждение на херметичността на веригата

.

Тази процедура включва следните компоненти:

 • Доставка на въздух или вода при дадено налягане към отоплителните тръбопроводи с помощта на специално оборудване;
 • Намиране на деформации в отоплителната схема;
 • Отстраняване на нарушения.

Хидравлични тестове на отоплителната система, процедура, акт на хидравлично пресоване

Струва си да се отбележи, че съвременните отоплителни схеми позволяват такива събития да се провеждат с минимален брой персонал.

Протокол за изпитване на стълби, стелажи и стълби

Проверката и изпитването на стелажи, стълби и стълби се извършва поне веднъж на всеки шест или дванадесет месеца (в зависимост от тестовия обект и материала, от който е направен).

Тестове и проверки за безопасна експлоатация могат да се извършват от специализирани организации отвън или от комисия, специално създадена в предприятието. В същото време членовете му трябва да бъдат обучени, председателят на комисията обикновено е инженер по безопасност на труда или пожарна безопасност.

В резултат на диагнозата комисията съставя акт, по-добре е да го издаде с датата на проверката. Заглавието на документа, датата и мястото на съставяне са посочени в заглавката. Също така е важно да се посочат подробностите за организацията, да се изброят членовете на комисията: техните длъжности и пълни имена.

В основната част опишете тестовете на стълби, стълби и стелажи:

 • колко са проверени, техните инвентарни номера, принадлежащи на работилницата и отдела;
 • какъв товар и за колко време е бил използван;
 • наличие и липса на дефекти;
 • наличието на залепения инвентарен номер.

В резултат на проверката се установява годността (или непригодността) за употреба: те са безопасни, издържат на предвиденото натоварване, нямат дефекти в връзките и крепежните елементи, нямат остри ръбове и резки.

Подписването на акта от членовете на комисията показва съгласие с резултатите от одита.

Между другото! Ако след статията все още имате въпроси как да попълните формулярите, свържете се с дежурния адвокат на сайта.

Какво е кримпване, защо е необходимо

Кримпване - правно обвързващ документ

... Това е официалното доказателство, че:

Във формата на акта има няколко точки

които трябва да бъдат попълнени възможно най-точно и изцяло. А именно:

 • името на обекта (къща, обект), където е извършена проверката;
 • час и дата на кримпване;
 • тестова зона (например отоплителна мрежа или възел)
 • устройства, с които системата е тествана;
 • резултати от визуална проверка на шевове, фуги, кранове;
 • стойността на работното налягане и натоварването на отоплителната система, продължителността на натоварването;
 • стойностите, показани от манометъра в края на изпитването;
 • индикатори за спад на налягането;
 • данни за отстраняване на дефекти и течове;
 • заключение за готовността на системата за работа;
 • подписите на отговорните страни.

Формите на протокола за хидравлично изпитване могат леко да се различават от формите на пневматично изпитване под налягане. Когато го избирате, можете да се ръководи от SNiP 3.05.04-85

.

Актът трябва да бъде подписан в същия ден, когато е била тествана отоплителната система. Актът се одобрява от отговорните лица от организацията, провела тестовете, от организацията, осъществяваща технически надзор, и от управляващата организация.

Топлоснабдителната система е инженерна конструкция, която ви позволява да наблюдавате и поддържате температурните параметри на сграда през зимните месеци. Голяма заблуда е, че отоплителната система може да работи безпроблемно без различни планирани превантивни мерки. От последните хидравличните тестове на отоплителната система са от голямо значение.

Тези дейности се извършват, за да се намерят слаби места в системата, които могат да разочароват потребителите в най-неподходящото време. Можете да видите процеса на пресоване на снимката по-долу или във видеото в нашата статия.

Важни нюанси и технически моменти

Какво означава промиването на отоплителната система и какви важни нюанси и технически моменти трябва да се вземат предвид в процеса на работа? Течността съдържа химикали, които улесняват отлепването на варовик и други метални отлагания, образувани по време на употреба.Реактивът в този случай е алкален или киселинен разтвор, който поради предотвратяването на образуването на ръжда в тръбопровода. Реагентът, циркулиращ дълго време в тръбопровода и отоплителните радиатори, отмива утайките, които намаляват ефективността на отоплението.

Химическо почистване

Клиентът трябва да знае, че химикалите, използвани в промивните отоплителни системи, са много токсични и корозивни. Изхвърлянето на такива отпадъци в обикновената канализация е невъзможно. Следователно, за да ги изхвърлите, е необходим специален контейнер. Изпълнителят е длъжен да се справи с изхвърлянето. Предварително неутрализиране на алкали с киселина или обратно, в зависимост от това какво е използвано в процеса.

За съжаление реагентите не са в състояние да се справят с утайките, отложени по стените на тръбопровода и батериите. Ето защо има втори начин за промиване на отоплителната система на къща или апартамент.

Рейтинг
( 1 приблизителна, средна 4 на 5 )

Нагреватели

Фурни