Колкото по-евтино и по-изгодно е да отоплявате къщата с газ или електричество.

Въпросът за устройството на автономна отоплителна система заслужава задълбочено цялостно разглеждане, тъй като разходите за него съставляват значителна част от бюджета. За балансирано определяне на подходящ вариант трябва предварително да определите кое е по-евтино - газ или електричество. Това често зависи от много фактори.

От една страна, има еднократни разходи за инсталиране на оборудване и комуникации, а от друга страна, има годишни плащания за газ, електричество, поддръжка на устройства и устройства. Всичко това може да се изчисли независимо. Резултатът ще ви помогне да направите информиран избор в полза на един от методите за отопление на дома ви.

Подробни отговори на наистина значими въпроси ще намерите в нашата статия. Ще ви покажем как и по какви критерии се определя икономическата страна на организацията на отоплителната система. Нашите препоръки ще ви помогнат да решите кой вариант ще бъде по-практичен.

Основните видове разходи за отопление

За да оцените правилно разходите за отопление на селска къща, трябва да вземете предвид всички видове разходи, които собственикът на къщата ще трябва да направи.

При използване на газ или електричество е възможно да се организира автоматично отопление. Това дава много предимства на хората, живеещи в селска къща, и ви позволява да не губите времето си за поддържане на желания вътрешен климат. Автоматизацията обаче ще увеличи цената на двете системи.

Наземен газопровод
Наличието на газопровод в близост до къщата не означава възможност за свързване към нея. За да разберете отговора, трябва да поискате технически спецификации от доставчика на газ. Те се издават безплатно

Разходите могат да бъдат типизирани по следния начин:

 • Капиталовите инвестиции за инсталиране на отоплителна система, базирана на газ или електричество, се различават само в доставката на комуникации, цената на котела и цената за неговото свързване. Водната верига, спирателните и регулиращите клапани не зависят от вида на носителя на енергия.
 • Годишни разходи за ремонт и поддръжка на оборудването. Тази разходна позиция обикновено е най-малката, но трябва да помните и за нея.
 • Разходи за енергийни разходи. Те зависят от консумирания обем, тарифите, приети в региона, местоположението на съоръжението (градска или крайградска зона) и някои други фактори.

По този начин разходите S (рубли) могат да бъдат изчислени по следната формула:

S = N + (R + E) × Tкъдето:

 • N - капиталови инвестиции;
 • R е годишните разходи за ремонт на оборудването;
 • E е годишният разход на енергоносителя;
 • T е броят на годините в периода на фактуриране.

Когато се сравняват няколко опции за отопление, често възниква ситуация, когато високите еднократни разходи за оборудване могат да се изплатят с течение на времето поради относителната евтиност на енергийния носител.

Парно отопление: предимства и недостатъци

Парно отопление предполага следния механизъм: в котела водата се загрява до точката на кипене и получената пара навлиза в радиаторите. След това парата се кондензира в течност и се връща обратно в котела.

Предимства:

 • висока скорост на отопление, независимо от площта на къщата;
 • липса на топлинни загуби в топлообменниците;
 • екологична чистота на охлаждащата течност;
 • цикличността на охлаждащата течност - парата може да се използва няколко пъти;
 • минималната вероятност от замръзване на конструкцията.

Има и отрицателни аспекти на такова отопление:

 • няма възможност за регулиране на температурата в къщата;
 • кратък експлоатационен живот на системата поради високата температура на охлаждащата течност;
 • голяма вероятност от корозия, причинена от изпарения;
 • необходимостта от инсталиране на решетка.

Котелът може да работи на базата на газ, твърдо, течно или комбинирано гориво. За да може топлопредаването на оборудването да бъде възможно най-ефективно, е необходимо да го изберете правилно. Така че за отопление на частна къща с площ 60-200 m² е необходим агрегат с мощност 25 kW (ако площта е 200-300 m², тогава мощността на котела трябва да бъде най-малко 30 kW).

Системата за парно отопление може да работи на различни горива: газ, дърво, електричество, въглища. Комбинираните опции за отопление все повече се използват за отопление на къща, например: газова и електрическа.

Комбинирайки компетентно горивото, можете да спестите от отоплението на дома си.

Колко гориво е необходимо

Пример 2. Изчисляване на разхода на газ за парно отопление. Да предположим, че площта на частна къща е 100 m². Съответно, мощността на котела за отопление е 25 kW.

 • 25 kW * 24 часа * 30 дни = 18 000 kW / час. Тази цифра не отразява адекватна ситуация, тъй като котелът не винаги работи с пълен капацитет. В този случай средната стойност е по-приемлива. 18000/2 = 9000 kW / h.
 • 7 месеца * 9000 kWh = 63000 kWh - годишен разход на гориво.
 • Като се има предвид, че 1 m³ гориво произвежда 10 kWh енергия, получаваме: 63000/10 = 6300 m³.
 • В парично изражение: 6300 * 4,97 = 31311 рубли годишно.

Капиталови инвестиции и подкрепа за оборудване

Разходите за свързване на електрически котел "от нулата" са незначителни в сравнение с оборудването, работещо на газ. Може да се инсталира във всяко свободно пространство, дори в жилищен район.

Връзка на електрически отоплителен котел
Мощните електрически котли работят от 380 V. Следователно, когато инсталирате такова оборудване, ще трябва да похарчите пари за трифазна връзка у дома

Инсталирането на газово оборудване е много по-трудно и скъпо, тъй като трябва да изпълните следните стъпки:

 • Вземете технически спецификации от местната организация за доставка на газ. Необходимо е да се посочи прогнозният разход на газ.
 • Подредете отделно място за котела с подходяща вентилация. Котелът ще се обработва от специалист от газовата компания преди пускането му в експлоатация и годишна проверка на безопасността.
 • Поставете газови комуникации в помещенията. За да се избегнат проблеми с приемането, по-добре е да направи това специалист от газовата компания.
 • Подредете система за отстраняване на продуктите от горенето.

При избора на система, която работи на втечнен газ, е необходимо да се организира инсталирането на държач за газ, тъй като ще бъде много скъпо да се отоплява къща с бутилки. Освен това често ще трябва да се зареждат бутилки, така че процесът на отопление едва ли може да се нарече автоматичен.

За малки къщи и топли райони, където разходът на газ за отопление е незначителен, няколко цилиндъра могат да бъдат комбинирани с помощта на рампа, но това решение е и по-малко икономично от дори резервоар за малък обем газ.

Монтаж в ямата на резервоар за газ за частна къща
Резервоарът за газ може да се монтира в яма, проектирана от двете страни на къщата. Комуникациите, свързани с него, няма да се виждат и няма да пречат на подреждането на моравата. Невъзможно е обаче да се поставят легла и битови сгради над оборудването и тръбопроводите - необходимо е да се запази способността за наблюдение на състоянието на системата, обслужването и ремонта

Проектирането и свързването към газопровода също изисква значителни средства. Цената за тази услуга зависи от региона на пребиваване и топологията на обекта, на който се намира вилата.

Средно оценката, инсталирането на газопровода от изхода до потребителя на газ и пускането в експлоатация на обекта може да струва от 80 до 300 хиляди рубли.

Въздушно отопление

Въздушната отоплителна система се състои от топлинен генератор и бойлер, който отговаря за нагряването на въздуха. Вентилаторът и разпределителните глави разпределят въздушните маси в цялата къща.

Характеристики

Предимствата на въздушната отоплителна система са: висока ефективност (93%), възможност за затопляне на помещението за възможно най-кратко време, поддържане на оптимална температура.Също така отоплителната система с въздухозаборник може да бъде оборудвана с въздушни йонизатори или почистващи филтри.

Сред недостатъците на въздушното отопление са следните:

 • въздушна отоплителна система може да бъде инсталирана само на етапа на изграждане на къща;
 • изисква се редовен сервиз;
 • голямо търсене на електричество (ще е необходимо допълнително захранване);
 • въздушните филтри трябва да се сменят често;
 • високи разходи за монтаж и поддръжка;
 • издърпване на прах от улицата (важи само за системата с принудително теглене).

Въздушната отоплителна система може да използва газ или дизелово гориво. Изчисляването на разхода на гориво е подобно на пример №1.

Оценка на необходимия обем енергоносител

Много вили са построени по индивидуални проекти, използвайки строителни материали с различна структура и топлотехника, топлоизолация и декорация. В допълнение, климатичните параметри на зимата за различните региони могат да бъдат много различни. Следователно при изчисленията на количеството енергия, което ще е необходимо за отопление на къщата, може да има значителни разлики.

Изчисляване на необходимото количество топлина

Отоплението е предназначено да компенсира топлинните загуби на сградата, които се случват по две причини:

 • загуба на енергия поради замръзване на периметъра на къщата;
 • подмяна на топъл въздух със студен въздух по време на вентилация.

За да се разбере какво е по-изгодно да се отоплява частна къща - с газ или електричество, не е необходимо да се извършват изчисления с висока точност. Приблизителна оценка (± 20%) на обема на топлинните загуби през зимния период е достатъчна, за да се определи разликата в крайните разходи на енергийния носител.

Изолация на фасадата извън къщата
Затоплянето на селска къща е чудесен начин да спестите от отопление. Това няма да намали капиталовите разходи, но ще намали годишните сметки за газ или ток.

Има два варианта, според които е възможно да се определи количеството топлинни загуби с приемлива точност:

 1. Поръчайте изчисляването на този параметър от инженери по отопление. В този случай, за да спестите пари, трябва да се спомене, че изчисленията могат да се извършват по опростен метод.
 2. Извършвайте изчисления сами, като знаете такива параметри като коефициентите на устойчивост на топлопренасяне на материалите у дома, площта на периметъра и покрива, обема на вентилацията, температурната разлика и т.н.

Получените резултати от топлинни загуби трябва да бъдат намалени до стандартната мерна единица - W.

Консумация на електричество и газ

Вместо да изчислявате топлинните загуби, можете да използвате метода на аналогията. Ако наблизо (съвпадението на климатичните условия е много важно) има сграда, подобна по геометрия и материал, тогава можете да разберете обема на газ или електричество, изразходван от показанията на брояча.

В този случай имаме три възможности:

 1. топлинните загуби на сградата са известни;
 2. има данни за обема на консумирания газ в подобно съоръжение;
 3. количеството консумирана електроенергия за отопление е известно.

Необходимо е да се установи обема на потреблението на електроенергия и газ за зимния период.

Отопление в селска къща
Ако котелът осигурява и захранване с топла вода, тогава при изчисленията ще трябва да се вземе предвид допълнителното потребление на електричество или газ

На първо място, трябва да определите продължителността на отоплителния период E (час). Това може да се направи съгласно колона номер 11, таблица номер 1 SNiP 23-01-99. За да направите това, трябва да изберете най-близкото населено място и да умножите броя на дните по 24 часа.

Тъй като изчисленията позволяват незначителни приближения, ще зададем следните константи:

 • Ефективността на електрическия котел е 98%;
 • Ефективността на газов котел е 92%;
 • калоричността на природния газ е 9,3 kWh / m3;
 • калоричността на втечнения газ е 12,6 kWh / kg.

В този случай основните формули за преобразуване ще бъдат както следва:

 • Обемът на консумиран природен газ V (m3) е известен. Загуба на топлина на сградата: Q = V × (9300 × 0,92) / E.
 • Масата на консумирания втечнен газ V (кг) е известна. Тук за пропан-бутановата смес можете да използвате съотношението 1 kg = 1,66 l.Загуба на топлина на сградата: Q = V × (12600 × 0.92) / E.
 • Количеството консумирана електроенергия V (Wh) е известно. Загуба на топлина на сградата: Q = V × 0,98 / E.
 • Известни са топлинните загуби на сградата Q. Необходимият обем природен газ: V = Q × E / (9300 × 0,92).
 • Известни са топлинните загуби на сградата Q. Необходимият обем втечнен газ: V = Q × E / (12600 × 0,92).
 • Известни са топлинните загуби на сградата Q. Необходимото количество електричество: V = Q × E / 0,98.

Изчисляването на топлинните загуби на сграда има и друга цел - те могат да се използват за изчисляване на максималното потребление на електроенергия и газ в най-студения петдневен период от сезона. Това ще ви помогне да изберете правилната мощност на котела и да избегнете проблеми с претоварването.

Батерия на акумулатори за резерв от електричество
При екстремни застудявания потреблението на електроенергия се увеличава драстично, което може да доведе до неизправности. Следователно трябва да имате резервно захранване или да използвате акумулатори на топлина.

При сравняване на разходите за отопление с газ и електричество не е необходимо да се взема предвид автономната система за захранване, тъй като при екстремни студове може да се използва с всякакъв вид гориво.

Отопление на печки

Печките и камините се използват за отопление на жилища. За вилите тези опции са неефективни, тъй като не осигуряват равномерно разпределение на топлината в помещенията. По-добре е да ги изберете за използване в летните вили.

За да решите кое отопление е по-подходящо за частна къща, трябва да изберете най-евтиното и достъпно гориво във вашия район. Цената на изкуственото отопление на жилищна сграда пряко зависи от нейното потребление и цена. Няма опция за универсален размер. Газът остава най-икономичният източник на топлинна енергия. В район, където няма магистрални газопроводи, трябва да обърнете внимание на твърдо гориво и електрически ресурси.

Тарифи и окончателно изчисляване на разходите

Познавайки количеството консумирана енергия и нейните разходи, можете да изчислите разходите за отопление чрез просто умножение. Това важи за газа, но има някои нюанси за електричеството.

В селските селища, както и в градските апартаменти или частни къщи, които не са свързани с газ, има понижаващ коефициент на плащане за електричество. За да потвърдите правото да използвате преференциалната тарифа, е необходимо да подадете пакет документи на организацията, осигуряваща доставката на електричество.

Кутия с газомер близо до къщата
Ако в къщата се подава газ, но собственикът не иска да го използва, това няма да е основата за прилагане на редукционен коефициент

Има и друг начин за намаляване на сметките за електроенергия - преминаване към тарифа, диференцирана по време на деня. За да направите това, трябва да кандидатствате пред търговската компания и да закупите мултитарифен брояч.

За да може котелът да работи само през нощта, ще трябва да организирате специален акумулатор за охлаждащата течност. Това е добре изолиран контейнер с голям капацитет. Това също изисква известни инвестиции.

Възможности за отопление на частна къща

Всеки тип отопление е проектиран да направи живота на човека възможно най-комфортен. Отоплението може да се използва за отопление на частна къща:

 • вода;
 • пара;
 • въздух;
 • електрически;
 • открити пожарни конструкции: печки, камини.

Изборът в полза на отоплителна система зависи от наличността на гориво. Например, ако наблизо има централен газопровод, тогава е по-изгодно да се монтира газова конструкция.

Нека се опитаме да разберем коя система за изкуствено отопление е по-икономична и достъпна.

Пример за изчисляване на разходите за отопление

Да вземем за пример вила с площ около 200 м2 в околностите на Барнаул. Средната топлинна загуба на къща от газобетон с 50 mm изолация ще бъде около 8000 W, а максималната - 18000 W. Продължителността на отоплителния период е 235 дни или 5640 часа.

Нека изчислим капиталовите разходи за инсталиране на котли и осигуряване на достъп до енергийни ресурси. При организиране на отопление на дома от електричество, разходите ще бъдат както следва:

 • Свързване на допълнителна мощност до 30 kW - 15 tr.
 • Трифазен електрически котел Ferroli Zews 28, 28 kW - 51 tr.
 • S-Tank топлинен акумулатор от серията HFWT за 750 литра - 54 tr.
 • Инсталиране на оборудване - 4 хиляди рубли

Общо: Ne1 = 70 хиляди рубли, и като се вземе предвид акумулаторът на топлина: Ne2 = 124 хиляди рубли.

Котел с такъв капацитет е необходим, ако потребителят планира да отоплява къщата през нощта, като използва диференцирана тарифа. Когато се компенсират средните топлинни загуби от 8 kW, е необходима мощност на котела от 28 kW, ако оборудването ще работи 7 часа на ден. При силен студ котел с такава мощност ще трябва да бъде включен през деня.

Вход за електропровод към частна къща
Организацията за електрозахранване може да свърже повече от 15 kW към къщата само ако това е технически възможно. В случай на претоварване или влошаване на работата на мрежите може да се получи отказ.

Нека изчислим капиталовите разходи за доставка на газ и монтаж на котли, работещи от него:

 • Технологично свързване на магистрален газ. Къщата е класифицирана в първа категория, т.е. се намира на разстояние по-малко от 200 м от тръбата и не изисква инсталиране на редуктори. Ако случаят не е такъв, тогава цената ще бъде по-висока. Таксата за свързване беше 28 тр.
 • Провеждане на газопровод през обекта. Изготвяне на топографски план, разработване на проект, неговото одобрение и регистрация, строителни, монтажни и пускови работи. Плащането по трудовия договор възлиза на 85 хиляди рубли.
 • За втечнен газ е необходимо да се закупи и инсталира подземен резервоар за газ с обем 2,5 м3 и тръбопровод към котела. Цена до ключ - 270 хиляди рубли.
 • Газов котел Viessmann WH1D272, с мощност 24 kW - 90 tr.
 • Инсталиране на оборудване - 8 хиляди рубли
 • Пускане на цялата система в експлоатация с повикване на инспектора на Алтайкрайгаз - 45 хиляди рубли.

Общо капиталовите разходи за отопление с основен газ ще бъдат: Ng1 = 256 хиляди рубли и втечнен: Ng2 = 413 хиляди рубли.

Разходите за поддръжка на оборудването (дребни ремонти и превантивна поддръжка) могат да се приемат на равнища от 10% от неговите разходи. За доставката на газ обаче е необходимо да сключите споразумение; ще трябва да платите и услугите на годишна проверка. Обаждането на специалист BarnaulGorGas ще струва 3 хиляди рубли.

Следователно за електрически котел разходите за годишна поддръжка са: Re = 5,1 хиляди рубли, а за газово оборудване: Rпг = Rсг = 12 хиляди рубли.

Проверка на техническото състояние на газовия котел
Съгласно Постановлението на правителството на Руската федерация № 410 от 14 май 2013 г. задължителната годишна поддръжка на закрито газово оборудване може да се извършва от организации, вписани в специален регистър

Нека изчислим количеството енергия, необходимо за зимния период:

 • електричество: Ve = 46 mW × h;
 • природен газ: Vпг = 5273 м3;
 • втечнен газ: Vcg = 3892 kg.

Разходите за енергия за целия зимен период ще бъдат както следва:

 • Електричество. С еднотарифна връзка в селските райони 1 kWh струва 3,2 рубли. Ee1 = 46000 × 3,2 = 147,2 tr.
 • Електричество. С двутарифна връзка в селските райони, 1 kWh = 2,07 рубли. Ee2 = 46000 × 2.07 = 95.2 tr.
 • Природен газ. Цената му е 6,45 r / m3. Epg = 5273 × 6,45 = 34 tr.
 • Втечнен газ. Цената му ще бъде 36,1 r / kg. Eсг = 3892 × 36,1 = 140,5 tr.

Цената за втечнен газ е дадена, като се вземат предвид две пълнения на резервоар за газ от 2,5 м3.

След тези изчисления уравнението на разходите за отопление ще приеме формата:

 • за електричество с обща норма: Se1 = 70 + 152,3 × T;
 • за електроенергия при двузонова тарифа: Se2 = 124 + 100,3 × T;
 • за природен газ: Sпг = 256 + 46 × T;
 • за втечнен газ: Scg = 413 + 152,5 × T.

От тези цифри можете да добиете представа колко печеливш е даден вид гориво.

Таблици с разходи за отопление на частна къща
Динамиката на разходите за отопление може да бъде най-лесно проследена от графиката на ръста на инвестициите спрямо времето. Уравненията са прости и линейни

За конкретното съоръжение може да се заключи, че най-добрият метод за отопление е използването на мрежов газ. До три години това ще бъде най-икономичният вид отопление.

Монтажът на електрически котел е по-евтин и бърз, тъй като изисква по-малко одобрения. Но впоследствие плащането на електроенергия ще доведе до по-сериозни разходи от използването на основния газ. Двутарифната система ще се оправдае през първата година.

Отоплението на базата на втечнен газ е абсолютно нерентабилно икономически. Може да се използва само ако няма техническа възможност за свързване както към основния газ, така и към електричество с капацитет 30 kW или повече.

Заключения и полезно видео по темата

Работи по газоснабдяване на къщата и тяхната цена на примера на къща в Пермската територия:

Относно тарифите за използване на електричество за отопление на къща, разположена в града. Правни и технологични нюанси:

Използването на газ и електричество за отопление на къща има свои собствени характеристики. Електрическото отоплително оборудване е по-лесно и по-бързо свързано, а природният газ е по-евтин като гориво. За да определите най-добрия икономически модел за отопление, трябва да извършите изчисления за конкретно съоръжение и да изготвите график на финансовите разходи.

Искате ли да споделите собствено мнение за най-рационалната и практична отоплителна система? Имате ли полезна информация по темата на статията, която си струва да споделите с посетителите на вашия сайт? Моля, оставяйте коментари в блоковата форма по-долу, задавайте въпроси, публикувайте снимки.

Електрическо отопление

Ще се интересувате от: Определяне на финансовия резултат: счетоводна процедура, счетоводни записи

Този метод включва използването на котли, които са разделени на два вида, а именно на пода и на стената.

Принципът на действие е съвсем прост. Стоманеният резервоар съдържа тръбни електрически нагреватели, които преобразуват електричеството в топлина. Тези елементи загряват охлаждащата течност и след това, благодарение на циркулацията на водата, сградата се нагрява.

отколкото отоплението с газ или електричество

Рейтинг
( 2 оценки, средно 5 на 5 )

Нагреватели

Фурни