Схема на отоплителна единица за отопление на частна къща. Как работи отоплителното тяло на асансьора - схема и принцип. Функции и характеристики.

Отоплението е една от привилегиите, от които хората се нуждаят, за да живеят комфортно. За да се предотврати всеки апартамент да свързва отделно отопление, в къщата е инсталирана цяла система. Такива системи се различават помежду си в зависимост от вида на къщата, нейния размер и броя на апартаментите.

В параграфите на тази статия ще се опитаме да отговорим подробно на въпросите относно отоплителната мрежа у дома.

отоплителна единица

Как протича процесът на топлоснабдяване на многоетажна сграда

Всяка жилищна сграда има система за централно отопление, която се състои от следните елементи:

 • източник;
 • отоплителна мрежа;
 • консуматор.

Котелните къщи и ТЕЦ действат като източници на топлинна енергия.

От котелните помещения до къщите топлата вода се насочва незабавно и изисква намаляване на температурата, в противен случай отоплителното оборудване на къщата ще бъде повредено. В когенерационната централа тя се превръща в пара за генериране на електричество, след което тази пара се използва за нагряване на охлаждащата течност, влизаща в отоплителната мрежа на сградата.

Какво е асансьор?

С прости думи, асансьорът е специално устройство, свързано с отоплително оборудване и изпълняващо функцията на инжекционна или водноструйна помпа. Нито повече, нито по - малко.

Основната му задача е да увеличи налягането в отоплителната система. Тоест да се увеличи изпомпването на охлаждащата течност през мрежата, което ще доведе до увеличаване на нейния обем. За да стане по-ясно, нека дадем прост пример. 5-6 кубически метра вода се взимат от захранващата водопроводна тръба като топлоносител, а 12-13 кубически метра попадат в системата, където се намират апартаментите на къщата.

Оригиналното покривно покритие беше премахнато, а долната конструкция беше подсилена със значителна допълнителна конструкция, за да се избегне последващо структурно падане. Преди преквалификацията наемателите са използвали електрически фурни и газови котли както за отопление, така и за водоснабдяване. По този начин сградата не беше в истинска технологична стая. Поради малкото пространство под сградата, би било невъзможно да се постави техническо отделение на приземния етаж. В това отношение обаче асансьорът беше много полезен: структурната армировка, използвана за поддържането му, позволи нова система за централно отопление и охлаждане на нивото на покрива.

Как е възможно? И поради какво се увеличава обема на охлаждащата течност? Това явление се основава на някои закони на физиката. Като начало, ако в отоплителната система е монтиран асансьор, това означава, че тази система е свързана към централни отоплителни мрежи, през които топлата вода тече под налягане от голяма котелна централа или когенерация.

Инсталираната система се състои от 20 кВт реверсивна двуконтурна термопомпа: първата верига е постоянно в режим на отопление и е свързана към елемент за съхранение на топлина за подаване на топла вода; Вторият кръг е инсталиран в режим на отопление през зимните и летните периоди на охлаждане. През летните месеци термопомпата може едновременно да охлажда и отоплява. Ако е необходимо, отоплението от охлаждане се рециркулира, за да се получи топла вода, вместо да се изхвърля в околната среда.

Фигура 3 - Термопомпа и слънчева топлинна система на парапет с южно изложение. За съхранение на слънчева енергия също се планира да се натрупа капацитет от 800 литра с интегриран топлообменник. Поради естетически и пространствени ограничения, осем колектора бяха монтирани на парапета и два на стената на техническото отделение.За поддръжка директно от покрива, колекторите са монтирани на 200 мм една от друга и на 200 мм от земните връзки и покривната повърхност.

Така че температурата на водата вътре в тръбопровода, особено при екстремни студове, достига +150 С. Но как може да бъде това? В крайна сметка точката на кипене на водата е +100 С. Тук влиза в сила един от законите на физиката. При тази температура водата кипи, ако е в отворен съд, където няма налягане. Но в тръбопровода водата се движи под налягане, което се създава от работата на захранващите помпи. Следователно не кипи.

Използвана е анкерна конструкция от С профили, за да се поддържа тежестта на колекторите и да се устои на силите на вятъра. Разпределителната система се състои от четири тръби: две се използват за отопление или охлаждане, а другите две се използват за разпределяне на топла вода. Тръбите са изработени от полипропилен, за да позволят по-бърз и икономичен монтаж. Отново, носещата конструкция на новото отделение на асансьора е механично полезна за закрепване на вертикалните тръби, свързващи техническото отделение с отделните апартаменти.

 • Първо, чугунът не обича големите температурни разлики. И ако в апартаментите са инсталирани чугунени радиатори, те могат да се провалят. Добре е, ако просто текат. Но те могат да се счупят, тъй като под въздействието на високи температури чугунът става крехък, подобно на стъклото.
 • На второ място, при такава температура на металните нагревателни елементи няма да е трудно да се получи изгаряне.
 • На трето място, пластмасовите тръби сега често се използват за отоплителни устройства на тръби. И максимумът, който те могат да издържат, е температура от +90 C (в допълнение, с такива цифри производителите гарантират 1 година експлоатация). Така те просто се топят.

Следователно охлаждащата течност трябва да се охлади. Тук се нуждаете от асансьор.

Както е показано на фигура 4, тръбите са подредени в две групи, като всяка захранва колона от апартаменти от двете страни на стълбището. И накрая, различни подове се отопляват и охлаждат от лъчисти таванни панели по време на ремонти. Проектирането на система за отопление и охлаждане с крайна цел да осигури оптимално снабдяване с възобновяема енергия и най-малко загуба на топлинна енергия е скорошно предизвикателство за много малки консултантски бюра по енергетика.

По този начин инсталацията става непосилна за повечето ВиК оператори поради силната интеграция между различните елементи, пуснати в действие. За тази цел партньорите по проекта си сътрудничиха за разработването на модулна технология, която има за цел да улесни инсталирането на сложни системи за охлаждане и отопление в малки и средни жилищни сгради.

Какво е "отоплителна мрежа" и "отоплителна единица"

Отоплителната мрежа на къща е съвкупност от тръбопроводи, които осигуряват топлина на всяко жилищно пространство. Това е сложна система, която се състои от две топлинни тръби: гореща и охладена.

Отоплителна единица - система за отоплително оборудване; мястото, където тръбата за топла вода се слива с отоплителната система на сградата. Тук се извършва разпределение и измерване на топлината.

Списъкът на изпълняваните задачи включва:

 • контрол върху състоянието на източника на топлина;
 • наблюдение на състоянието на водопроводи и топлопроводи;
 • регистрация на данни от измервателни уреди.

Видове отоплителни тела

В многоетажни сгради се използват отоплителни точки от два вида.

отоплителен кръг на отоплителния блок

Едноконтурната връзка осигурява директна връзка с тръби за топла вода, тоест топлинните тръби са свързани с асансьор. Във високите сгради отоплителната мрежа е доста обширна, но по-голямата част от оборудването се намира в мазето.

Важно! Схемата на двуконтурно отоплително тяло е система от две топлинни тръби, които са в контакт помежду си чрез топлообменник.

Освен това ще разгледаме по-подробно принципа на действие на едноконтурен отоплителен блок. Поради своята структура, а именно наличието на асансьор и ниската си цена, той се използва най-често. За компании, които се занимават с монтаж на отоплително оборудване и отоплителни тела, е по-изгодно да се използват остарели асансьорни възли, които не изискват внимателно внимание.

Устройство

Едноконтурният отоплителен уред е проектиран по най-простия начин. Както вече споменахме, тя се състои от тръба, простираща се от източник на топлина и "студена" тръба, които са свързани с асансьор. Също така на тръбите има филтри и измервателни устройства, които контролират потока, температурата на охлаждащата течност и налягането в тръбите.

Инсталирано е филтриращото оборудване, тъй като цялата отоплителна система реагира доста негативно на мръсотия и утайки в охлаждащата течност. С течение на времето трябва да се почисти или смени.

Важно! Ако налягането е нестабилно, в отоплителното тяло е монтирано понижаващо устройство.

Инсталирането на броячи има някои нюанси:

 • поставени върху тръба с "връщаща" топлина;
 • той трябва да бъде разположен възможно най-близо до източника на топлина;
 • задаване на параметри (необходимо количество топлина на час, ден).

Принцип на функциониране

В този параграф ще ви разкажем какви процеси протичат в отоплителното тяло на асансьора.

Според схемата горещата вода, доставена от комуналните услуги, влиза в къщата през "гореща" тръба. След като "заобиколи" цялата сграда, тя се връща в устройството в охладено състояние и се отстранява от системата. Но в асансьора се смесва топла и "студена" вода, като не позволява температурата да надхвърля допустимите граници. Има ситуации (подходящи за райони с ниски температури) в асансьора е вграден нагревателен механизъм: ако температурата на водата по време на смесването е под допустимото ниво, механизмът се включва.

Вътрешната сградна отоплителна система може да бъде изключена от градската отоплителна система с помощта на клапани. Такива действия се извършват по време на ремонтни дейности и за обща профилактика. За такива случаи има специални клапани на тръбите, предназначени за отстраняване на водата от системата.

Важно! Всички части на уреда са свързани към отоплителната система чрез фланцови връзки.

Използването на единична схема има както предимства, така и недостатъци.

Предимствата на такова отоплително тяло са:

 • лекота на използване;
 • рядкостта на повредите;
 • относителната евтиност на компонентите и тяхното инсталиране;
 • напълно механизиран и не зависи от чужди енергийни източници.

Основните отрицателни страни:

 • за всяка топлинна тръба са необходими лични изчисления на параметрите за избор на асансьор;
 • налягането във всяка тръба трябва да е различно;
 • само ръчно регулиране;
 • Кой извършва монтаж и поддръжка на отоплителното тяло.

Къщите с голям брой апартаменти имат система за подаване на топлина и топла вода от града, която се намира в сутерена. Такава отоплителна система се нуждае от превантивна поддръжка. Най-"слабото звено" са филтрите или колекторите, които трябва да се наблюдават и почистват (те натрупват цялата мръсотия от охлаждащата течност).

Тази работа се извършва или поне би трябвало да се извърши от ключарите от жилищно-комуналните служби, които обслужват сградата. Тъй като отоплителният център е сложен и опасен в експлоатация, в никакъв случай не е разрешена намесата на неупълномощени хора и само диагностично-ремонтни дейности могат да извършват само специално обучен персонал.

Индивидуална отоплителна точка

BTP - Топлинна точка на блока - 1var.Представлява компактна топлинно-механична инсталация с пълна фабрична готовност, разположена (поставена) в блок контейнер, който представлява изцяло метална носеща рамка с огради от сандвич панели.

ITP в блок-контейнер се използва за свързване на отоплителни, вентилационни, водоснабдителни системи и технологични инсталации за използване на топлина на цялата сграда или нейната част.

BTP - Точка на блокиране на топлината - 2var. Произведено в завода и доставено за монтаж под формата на готови блокове. Може да се състои от един или няколко блока. Оборудването на блоковете е монтирано много компактно, като правило, на една рамка. Обикновено се използва, когато е необходимо да се спести място, в ограничени пространства. По естеството и броя на свързаните потребители BTP може да се отнася както до ITP, така и до подстанция за централно отопление. Доставка на ITP оборудване по спецификация - топлообменници, помпи, автоматика, спирателни и регулиращи клапани, тръбопроводи и др. - доставени в отделни артикули.

+ BTP е продукт с пълна фабрична готовност, което прави възможно свързването на реконструирани или новопостроени обекти към отоплителни мрежи в най-кратки срокове. Компактността на BTP помага да се сведе до минимум площта на разположение на оборудването. Индивидуалният подход при проектирането и монтажа на блокови отделни отоплителни точки ни позволява да вземем предвид всички желания на клиента и да ги превърнем в завършен продукт. гаранция за BTP и цялото оборудване от един производител, един сервизен партньор за целия BTP. лекота на инсталиране на BTP на мястото на инсталиране. Производство и тестване на BTP в завода - качество. Също така си струва да се отбележи, че в случай на масово, тримесечно развитие или обемна реконструкция на отоплителни точки, използването на BTP е за предпочитане пред ITP. Тъй като в този случай е необходимо да се монтира значителен брой отоплителни точки за кратък период от време. Такива мащабни проекти могат да бъдат изпълнени за възможно най-кратко време, като се използват само стандартни BTP за фабрична готовност.

+ ITP (монтаж) - възможността за инсталиране на отоплителна точка при тесни условия, няма нужда да се извършва транспортирането на топлинната точка като монтаж. Транспортиране само на отделни компоненти. Срокът за доставка на оборудването е много по-кратък от този на BTP. Цената е по-ниска. -BTP - необходимостта от транспортиране на BTP до мястото на инсталиране (транспортни разходи), размерите на отворите за носене на BTP налагат ограничения върху общите размери на BTP. Срокове за доставка от 4 седмици. Цена.

- ITP - гаранция за различни компоненти на подстанция от различни производители; няколко различни сервизни партньори за различно оборудване, което е част от топлинната точка; по-високи разходи за монтажни работи, срокове за монтажни работи, T. Тоест, при инсталирането на ITP се вземат предвид индивидуалните характеристики на определена стая и "творческите" решения на конкретен изпълнител, което, от една страна, опростява организацията на процеса, а от друга страна, може да намали качеството. В края на краищата е много по-трудно да се извърши заварен шев, огъване на тръбопровода и т.н. на "място", отколкото във фабрика.

Възможни проблеми

Термичната система на къща е сложен механизъм. Всякакви повреди и неизправности са неизбежни. Но най-често проблеми възникват в отоплителното тяло, а именно повредата на асансьора. Механични причини: недостатъци в заключващото оборудване, запушени филтри. Това създава температурна разлика в тръбите преди и след преминаването на асансьора. Ако разликата не е голяма, тогава проблемът не е сериозен: просто трябва да почистите асансьора. В противен случай са необходими ремонти.

Други проблеми на отоплителния блок включват повишаване на допустимата температура на измервателното оборудване, поява на течове в тръбите. Когато филтрите се запушат, налягането в тръбите се увеличава.

Важно! В случай на неизправност е необходимо да се диагностицира цялата отоплителна система.

Както бе споменато в статията, асансьорните блокове са остаряла технология. Постепенно в жилищните сгради те се заменят с автоматични отоплителни тела, които не изискват постоянно наблюдение от човек и сами регулират всички показатели.

Недостатъкът на такива отоплителни системи е високата цена и, както всяко автоматизирано устройство, работи на електричество.

Устройствата обаче са вградени в схемата на едноконтурни единици, които дават възможност за регулиране на температурата и налягането във входящата охлаждаща течност. По този начин позволява на хората да спестяват пари, когато плащат за комунални услуги.

Характеристики на инсталацията на асансьорната система

Схемата на отоплителното тяло на асансьора е система от две нива. Най-отгоре е верига от възли, свързани с регулиране на входния носител от централизирана мрежа. Долната част е отговорна за получаването и разпространението на "връщането". Свързващият елемент е клон за подаване на охладена вода към смесителната камера.

Устройството на нерегулирани асансьори е по-просто, но ефективността е много по-ниска. Следователно този тип оборудване бързо се заменя със съвременни и автоматично управлявани устройства. Тяхното несъмнено предимство е липсата на необходимост от постоянно наблюдение на работата на оборудването. В допълнение, автоматизацията на процесите значително увеличава ефективността на устройството, особено ако електрониката е отговорна за поддържането на необходимите параметри.

Контролер на асансьор и таймер - неразделна част от съвременните устройства

Като правило отоплителният асансьор е вграден в съществуваща отоплителна система. Не са редки случаите, когато остаряло или остаряло оборудване се заменя с ново. Ето защо, преди да изберат единица, те внимателно изследват мястото на инсталиране, оценяват възможността за разширяване на пространството за изграждане на нов блок.

От това следва просто заключение: цялата работа трябва да бъде поверена на специалисти с практически опит в инсталирането и подобряването на отоплителни системи от различни видове. Изискват се стабилни умения, познаване на принципите на изчисленията, инженерни решения, способност за разбиране на чертежи и диаграми.

Уредът за отопление на асансьора предполага абсолютна плътност на инсталацията - в противен случай няма да заобиколите проблеми. Очакваната оптимизация на разходите за отопление ще доведе до увеличени разходи и контрол на наводненията. Това е още един аргумент, защо подобна работа трябва да бъде поверена на компетентни майстори.

Инициативите за подобряване на ефективността в цялата къща са ефективен начин за подобряване на мрежите и генериране на икономии. Не забравяйте обаче, че скъперникът плаща два пъти. Използвайте услугите на професионалисти и няма да ви се наложи да съжалявате, че неволно разчитате на собствените си сили.

Как работи?

Местните котелни или топлоелектрически централи са отговорни за осигуряването на топлина на жилищните сгради. От тях през магистрали се подава отопляема вода към отоплителните тела на всяка къща. Тази система за хранене се нарича централна. Една правилно работеща топлоелектрическа централа е в състояние да осигури на цял квартал топлинен източник.

Струва си да се отбележи, че температурата на водата, подавана от когенерационната централа, е средно 130 0 C. Разбира се, това е неприемливо. Ето защо, преди да влезете в апартаментите на гражданите, водата трябва да се охлади.

За да може топлината да попадне вътре в обекта, трябва да се монтират входящи клапани.

За да се пречистят образуваните в тръбопровода окисления, соли и тежки метали, системата е оборудвана с кални колектори.

На подаващите и връщащите тръбопроводи се монтират накрайници. За да се осигури постоянна циркулация, налягането трябва винаги да присъства в системата.За да се постигне това, между вложките е инсталирана задържаща шайба.

Отоплителният блок на жилищна сграда е оборудван с основния елемент - отоплителен асансьор. Принципът на действие на това устройство може да се сравни с помпа. Под въздействието на налягането водата от когенерационната централа и водата от обратния поток навлизат в асансьорната камера.

Както вече знаем, водата, произведена от ТЕЦ, има прекомерна температура. Така при смесване с вода от връщането се получава вода с необходимата температура. След това тя излиза с дюзата с висока скорост и е готова да влезе в апартаментите.

В съвременните домове е инсталиран асансьор с електронен сензор. Това ви позволява да следите температурата и да направите водата по-хладна или по-топла, ако е необходимо. Тази корекция помага да се намалят разходите за сметки за отопление.

Обичайната схема за водоснабдяване е двойка тръби за подаване и връщане. В този случай има две възможности за местоположението на тръбите:

 1. И подаването, и връщането се намират в сутерена на къщата;
 2. Храната е на тавана или техническия етаж, а връщането е в мазето.

Вторият вариант започна да се използва отскоро, но според експерти не винаги е по-добър. В крайна сметка на тавана е много по-трудно да се постигнат постоянни температурни показания.

Кранът на Маевски все още се използва. Това устройство позволява изпускане на застоял въздух от радиаторите. Отваря се с отвертка и ключ. Все още се счита за най-удобен и надежден за свързване на отопление.

Индивидуално отопление в жилищни сгради

В допълнение към централното, можете да намерите автономно отопление на апартамент в жилищна сграда, обикновено такова топлоснабдяване е рядко и е инсталирано в нови сгради през последните години. Също така, местните отоплителни системи се използват в частния жилищен сектор. Обичайно е котелно помещение да се намира или в самата сграда в отделно помещение, или близо до къщата, тъй като трябва да се регулира.
Освен това в жилищните сгради се използват зависими отоплителни системи. В този случай охлаждащата течност се транспортира до апартаментни батерии без допълнително разпределение директно от когенерацията. В този случай температурата на водата е независимо дали тя се доставя през разпределителен пункт или директно на потребителите.

Видовете отоплителни системи в жилищна сграда са отворени или затворени (по-подробно: "").

В последната версия топлоносителят от когенерацията или централната котелна централа, след като влезе в разпределителния пункт, се подава отделно към отоплителните радиатори и към водоснабдяването с топла вода. В отворените системи такова разделяне не е предвидено в проекта, а отопляемата вода за нуждите на жителите се доставя от главната тръба, поради което извън отоплителния сезон потребителите остават без захранване с топла вода, което причинява много оплаквания относно комунални услуги.

Радиатори за отоплителни системи на високи сгради

Чугунените радиатори, които се използват повече от дузина години, са познати на много жители на многоетажни сгради. Ако е необходимо да се замени такава отоплителна батерия, тя се демонтира и се инсталира подобна, която се изисква от отоплителната система в жилищна сграда. Такива радиатори за централизирани отоплителни системи се считат за най-доброто решение, тъй като те могат да издържат на достатъчно високо налягане без проблеми. В паспорта към чугунната батерия са посочени две цифри: първият от тях показва работното налягане, а вторият показва тестовото (налягане) натоварване. Обикновено тези стойности са 6/15 или 8/15.
Колкото по-висока е жилищната сграда, толкова по-високо е работното налягане. В девет етажни сгради той достига 6 атмосфери, така че чугунните радиатори са подходящи за тях. Но когато това е 22-етажна сграда, тогава ще са необходими 15 атмосфери за работещото функциониране на централизираните отоплителни системи.В този случай са необходими стоманени или биметални нагревателни устройства.

Експертите не препоръчват използването на алуминиеви радиатори за централизирано отопление - те не са в състояние да издържат на работното състояние на водната верига. Професионалистите също съветват собствениците на имоти, когато извършват основен ремонт в апартаменти, в случай на подмяна на батерии, да сменят тръбите за разпределение на топлоносители с ½ или ¾ инча. Обикновено те са в лошо състояние и е препоръчително вместо това да инсталирате продукти от екопласт.

Някои видове радиатори (стоманени и биметални) имат по-тесни водни потоци от чугунните продукти, така че те се запушват и впоследствие губят мощност. Следователно на мястото, където охлаждащата течност се подава към батерията, трябва да се монтира филтър, който обикновено се монтира пред водомера.
Една от ключовите части на отоплителната мрежа е отоплителната единица. Схемата на отоплителното тяло, устройството и принципът на работа може да изглежда неразбираема за начинаещ, но с минимални познания можете напълно да разберете тези тънкости, които ще помогнат за оборудването на високоефективна отоплителна мрежа в бъдеще. На първо място, трябва да разгледате основните точки.

  Покажи всичко

Доставка на топла вода в отоплителни системи

БГВ в многоетажни сгради обикновено е централизирана, докато водата се загрява в котелни помещения. Захранването с топла вода е свързано от отоплителни кръгове, както от еднотръбни, така и от двутръбни. Температурата в крана за топла вода сутрин е топла или студена, в зависимост от броя на основните тръби. Ако има еднотръбна топлоснабдяване на жилищна сграда с височина 5 етажа, тогава когато отворите горещия кран, студената вода първо ще излезе от него за половин минута.
Причината се крие във факта, че през нощта рядко някой от наемателите отваря крана с подаване на топла вода и охлаждащата течност в тръбите се охлажда. В резултат на това има прекомерно изразходване на ненужна охладена вода, тъй като тя се източва директно в канализацията.

За разлика от еднотръбната система, при двутръбната версия горещата вода циркулира непрекъснато, така че горният проблем с БГВ там не възниква. Вярно е, че в някои къщи щранг с тръби - отопляеми релси за кърпи, които са горещи дори и през летните горещини, се обикалят през системата за водоснабдяване с топла вода.

Много потребители се интересуват от проблема с доставката на топла вода след приключване на отоплителния сезон. Понякога топлата вода изчезва за дълго време. Факт е, че комуналните услуги са длъжни да спазват правилата за отопление на жилищни сгради, според които е необходимо да се извършват тестове след отопление на системите за топлоснабдяване (около

Основни проблеми

За съжаление, дори такова просто устройство като асансьор е обект на различни повреди и неизправности. За да се определи неизправността, е необходимо да се анализират показанията на манометрите в контролните точки.

Една от основните причини за повреда на асансьорния възел е голямото натрупване на отломки в тръбопроводите. Често тези отломки са мръсотия и твърди частици във водата. В случай на рязък спад на налягането в отоплителната система, малко по-далеч от картера е необходимо да се почисти този резервоар. Мръсотията се изхвърля с помощта на дренажни канали, след което мрежите и вътрешните повърхности на конструкцията се обслужват.

В случай на скокове на налягане, проверете системата за корозивни процеси или остатъци. Проблемът може да бъде причинен и от разрушаването на дюзата, в резултат на което нивото на налягане става твърде високо.

Дори при работата на асансьорните блокове има такива явления, при които налягането започва да расте с невероятна скорост, а манометрите преди и след картера показват същата стойност. Ако е така, е необходимо да се извърши цялостно почистване на картера на връщащата верига. За да направите това, отворете крановете, почистете мрежата и се отървете от цялата мръсотия вътре.

Ако размерите на дюзата са се променили поради корозивни процеси, възможно е да е настъпило вертикално разминаване на отоплителния кръг. В този случай долните радиатори ще се затоплят доста добре, докато горните ще останат студени. За да премахнете неизправността, трябва да смените дюзата.

Опитните инженери и отоплителни техници препоръчват използването на един от трите режима на работа на котелната централа. Такива препоръки бяха създадени, като се вземат предвид теоретичните данни и математическите изчисления и бяха потвърдени от дългогодишния практически опит. Всеки от избраните режими гарантира високоефективен топлообмен с ниски загуби. В същото време дори голямата дължина на магистралата не влияе на показателите за ефективност.

Тези режими се различават помежду си в различни температурни отношения в захранващата и връщащата верига:

 1. 1,150 / 70 градуса по Целзий.
 2. 2.130 / 70 градуса по Целзий.
 3. 3,95 / 70 градуса по Целзий.

При избора на оптимално съотношение е важно да се вземат предвид няколко фактора, включително регионални характеристики и средната зимна температура на въздуха. Ако говорим за отопление на частна къща, по-добре е да откажем да използваме първите два режима, които предполагат нагряване на охлаждащата течност до 150 и 130 градуса по Целзий. При такива температури съществува вероятност от получаване на опасни изгаряния и други последици от намаляване на налягането.

Както знаете, течността в тръбопровода се загрява до температури, които надвишават точката на кипене. Въпреки това, той никога не кипи, поради съответното налягане. Ако е необходимо да се избере оптималният режим за частна сграда, е необходимо да се намали налягането и температурата, за които се използва асансьорната единица. Самият елемент е специално отоплително оборудване, което се намира в разпределителния пункт.

Главна информация

Топлинният пункт се намира на входа на отоплителната мрежа в помещенията. Основната му задача е да промени работните параметри на топлопредаващата течност и по-точно да намали температурата и налягането на водата, преди да влезе в радиатора или конвектора. Такъв процес е необходим не само за повишаване на безопасността на жителите и предотвратяване на евентуално попарване при контакт с батерията, но и за увеличаване на експлоатационния живот на цялото оборудване. Функцията е незаменима в случаите, когато сградата има полипропиленови или металопластикови тръби.

Съответната документация посочва регулираните режими на работа на такива блокове. Те показват горните и долните прагове на температурата, до които охлаждащата течност може да се нагрее. Също така, според съвременните стандарти, всеки блок трябва да има такъв, който определя текущите показатели на течността, с която работи отоплителният блок.

Схемата, принципът на действие и дизайнът на топлинното оборудване могат да зависят от няколко характеристики, включително проект, който е създаден, като се вземат предвид индивидуалните изисквания на клиентите. Сред съществуващите видове отоплителни тела има специален търсени са модели, базирани на асансьор

... Такава схема се характеризира с особена простота и достъпност, но с нейна помощ е невъзможно да се промени температурата на течността в тръбите, което доставя на потребителя много неудобства. Основният проблем е прекомерното потребление на топлинни ресурси по време на временни размразявания по време на отопление.

В системата от отоплителни тела, базирани на асансьор, може да присъства редуктор с намалено налягане, който се намира точно пред асансьора. Самият асансьор смесва охладената течност от връщащата тръба към нагрятата охлаждаща течност, която е достигнала до захранващата верига.

Принципът на действие на уреда се основава на създаването на вакуум на изходната точка, което значително намалява налягането на водата и започва процеса на смесване.

Рейтинг
( 1 приблизителна, средна 5 на 5 )

Нагреватели

Фурни