Съставяне на акт за хидравлично изпитване на отоплителната система

 • Протоколите от изпитванията се изготвят под формата на документи, в които се въвежда резултатът от изпитването на работоспособността на механизмите и оборудването.

  В днешната статия ще разгледаме подробно актовете за изпитване на системата на тръбопроводи, канализации, стълби и стълби, ограда на покрива и тестове за пожар.

  Примери за съставяне на актове можете да изтеглите безплатно в края на статията.

 • Актът на хидравлично изпитване на отоплителната и водопроводната система

  Проверени са отоплителните и водоснабдителните системи:

  Проверка стъпка по стъпка и резултатите от нея се записват в протокола от теста. Системата се тества за херметичност и якост по два начина, един от които е хидравличният метод: тестване чрез използване на вода с повишено натоварване. Този метод е подходящ за вътрешни и външни системи (при температури не по-ниски от + 5C). Вторият метод е пневматичен.

  И двата метода за приемане се наричат ​​изпитване под налягане на тръбите.

  Резултатите от проверките се вписват в акт, чиято форма е установена от Кодекса на правилата за строителни норми и правила. Шаблонът е представен в Приложение 1 към SANPin „Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване и канализация“. Представената форма на акта е задължителна.

  Процедурата за съставяне на акт:

  1. Посочване на корпоративна информация: град на съставяне и дата.

  2. Представителство на членовете на комисията, извършила изпитване под налягане и приемане на тръбопровода под налягане. Три страни стават членове:

  Компанията, която е монтирала тръбопровода

  Представител за технически надзор от клиента

  Представител на оперираща компания

  3. По-долу има информация за тествания обект и описание на тръбопровода (дължина, диаметър, материал на тръбите и фугите), информацията, посочена в работната документация, предоставя информация за използвания манометър.

  4. Разделът за теста и резултатите от него е завършен.

  5. В раздела "Решение на Комисията" се прави изявление, че системата се счита за силна и запечатана и се подписва от членовете на комисията.

  Можете да изтеглите формуляра безплатно в края на статията.

  Тест за налягане в отоплителната система: измиване след хидравлични тестове

  Отоплителната система е абсолютно задължителна, за да може да работи безпроблемно всяка сграда през зимата. По отношение на разпространението, отоплителните системи с "водни кръгове" - с циркулацията на охлаждащата течност през тръби, задържат водещата позиция. За да работи безпроблемно такава схема обаче, са необходими предварителни и периодични превантивни и контролни мерки, които ще помогнат за потвърждаване на нормалната работа на системата при първоначалното й стартиране или за идентифициране на проблемни зони след определен период от неговата работа.


  Тест за налягане на отоплителната система

  Актът за изпитване под налягане на отоплителната система се съставя след провеждане на хидравлични тестове, които ще определят готовността за работа на монтираните вериги и цялото инсталирано оборудване в тях.

  Какво е кримпване и кога се прави?

  Изпитването под налягане е набор от изпитателни мерки, които гарантирано определят херметичността на отоплителната система. Извършването на тези тестови работи е необходимо в следните случаи:

  • След завършване на първоначалната инсталация - при пускане в експлоатация на отоплителната система на дома.
  • Преди началото на отоплителния сезон на вече инсталирана система.
  • След извършване на ремонт или поддръжка на тръбопроводите на отоплителната система.
  • При извършване на мерки за ремонт на отделни части на системата, след аварийни ситуации, като пробив на тръба, за идентифициране на "фронта на работа" и най-слабите участъци - за тяхната възможна подмяна.

  Изпитването под налягане се извършва чрез инжектиране на въздух или вода в отоплителната система под високо налягане с помощта на пневматична или хидравлична помпа. В същото време се идентифицират места, където херметичността на ставите е нарушена, тоест се открива изтичане на въздух или вода. Всъщност ситуации на критични стойности на натоварването на отоплителната система се симулират по изкуствен начин, например появата на мощен воден чук в нея.


  Изпитването под налягане е задължителна процедура за изпитване на отоплителна система

  По време на тези мерки, неповредените части на системата с необходимия коефициент на безопасност няма да бъдат засегнати по никакъв начин. Но слабите места, например тръбите, износени при продължителна експлоатация или лошо сглобени, течащи „запечатани“ свързващи възли, когато се подават към системата за високо налягане, веднага ще се разкрият.

  Автономна отоплителна система, инсталирана в апартамент на многоетажна сграда, в някои случаи се препоръчва да се провери с компресор с помощта на пневматично изпитване под налягане, за да се избегне проникването на вода към долните етажи.

  Видео: защо трябва да натискате отоплителната система у дома

  Последователност на работата

  При извършване на работа е необходимо да се вземат предвид характерните особености на съществуващата отоплителна система, за да се определи правилно какво налягане може да се приложи по време на изпитването под налягане. Тези параметри включват:

  - вид окабеляване на отоплителната система.

  - характеристики на съществуващите тръби, т.е. тяхната възраст, дебелина на стената, материал, от който са направени;

  - броят на етажите в сградата;

  - характеристики на клапаните.

  След изясняване на основните параметри можете да започнете да извършвате основните дейности по контрол и проверка, които общо включват:

  - подготовка на оборудване;

  - източване на старата охлаждаща течност за подмяна;

  - инжектиране на тестова течност и създаване на необходимото налягане в отоплителната система;

  - окончателно промиване, пълнене на системата със стандартна охлаждаща течност;

  - изготвяне на необходимите документи за извършената работа.

  Ако по време на горните етапи бъдат открити повредени части на системата, ще бъде необходимо да се спрат тестовете и да се започне да се отстраняват установените недостатъци. След ремонта и запечатването на участъците, които не са преминали тестове, се провеждат наново тестове за налягане. Ако след това не бъдат открити повреди, системата се счита за изправна, след като успешно е преминала тестовите процедури.

  Значението на тръбите за предварително промиване

  Започвайки мерки за промиване и изпитване под налягане на отоплителната система, на първо място, е необходимо да я изключите от водопровода и да отстраните охлаждащата течност.

  Преди провеждане на процедури за изпитване на системи, които вече са експлоатирани за определено време, се препоръчва промиване на тръбите на отоплителния кръг. Тази операция може да се извърши по различни начини, но основната й цел е да почисти вътрешните повърхности на тръбите от котлен камък, ръжда, сол и други отлагания, които са се разраснали по време на работа на отоплителната система.

  Изненадващо, дори тънките натрупвания, не повече от 1 - 1,5 mm, вече намаляват ефективния топлопренос на отоплителните устройства с почти 15%. Освен това те намаляват диаметъра на тръбите, забавяйки циркулацията на охлаждащата течност, значително увеличавайки ненужното натоварване на помпеното оборудване, на отоплителните котли - всичко това дава много значителни загуби на енергия, влияещи върху ефективността на отоплението система у дома. Поради това те трябва да се отстраняват редовно, в противен случай дисбалансът в отоплителната система ще се отрази на портфейла на собствениците на жилището или на нивото на комфорт в помещенията. Например батериите могат да се нагряват неравномерно, тъй като охлаждащата течност не може да влезе в някои от техните секции поради образуваната скала.


  Не е ли - ужасна картина на израстъци в тръбите преди почистване?

  Освен това отлаганията в тръбите ерозират метала с течение на времето, отделяйки стените, което ги прави уязвими на високо налягане, тъй като в скалата могат да се намерят оксиди на мед, калций, цинк, магнезий или сяра. Малко полезно е да се поставя налягане върху непочистена тръба, тъй като просто няма да има „чистота на експеримента“.


  Електрически компресор

  Промиването и почистването могат да се извършват с електрически или ръчен компресор. За превантивни цели се извършва периодично, обикновено на всеки 4 ÷ 6 години работа на системата.


  Ръчна помпа за тестване и промиване

  Цени за различни видове тръби за отопление

  Отоплителни тръби

  Методи за промиване на системата

  Промиването се извършва по различни начини и с помощта на различни средства:

  • Пневматично въздействие - този метод се състои в използването на един вид „ударна вълна“ за изпитване, което допринася за отделянето на натрупаната плака по вътрешната повърхност на тръбите. След тази процедура плаката лесно се отмива чрез промиване след пневматичния шок.
  • Хидрохимичното промиване със специални химикали се използва за разтваряне и отстраняване на отлаганията на сол. Той обаче трябва да се използва в комбинация с други методи, тъй като не е ефективен за отстраняване на отлагания от тиня, обикновено натрупващи се в долните части на системата.
  • Пневмохидравличният метод или барботирането е сложен ефект върху вътрешните отлагания по тръбите, когато течаща вода и сгъстен въздух се подават едновременно към системата под налягане. Този метод помага за много бързо и ефективно почистване на тръбата от всички слоеве.
  • Комплексното промиване включва всички горепосочени средства и е най-ефективно, особено при силно замърсяване или с малък диаметър на тръбите.

  Хидро-пневматични тестове

  Обикновено процесите на промиване и контрол на изпитването под налягане се извършват веднага след края на отоплителния сезон. Това ви позволява предварително да идентифицирате появилите се недостатъци и уязвимости и остава много време - целият летен сезон, за извършване на текущи или основни ремонти. И така, че системата да е напълно готова за началото на следващия отоплителен сезон, тя се тества отново предварително, след като през есента се напълни с охлаждаща течност.

  Така че, ако си представите целия процес, той върви в следния ред:

  • В края на отоплителния сезон (в средата или края на април) незабавно се проверява в какво състояние са спирателните кранове, асансьорът и отоплителните тела, както и тръбните щрангове, ако работата се извършва в многоетажна сгради, са.
  • Освен това се извършва превантивно промиване на щранговите тръби, което ще изчисти запушванията, събрали се през сезона.


  Разбира се, не се допускат капки от какъвто и да е вид.

  • След това се извършва одит за течове на всички блокове и други елементи на отоплителната система, които трябва да бъдат незабавно отстранени, за да се избегне по-сериозна авария, която може да се случи в началото на следващия отоплителен сезон.
  • Наложително е да се контролира топлоизолацията на тръбите на открити площи и в мазета.
  • След подготовка на системата по описания по-горе начин, тестовите дейности могат да бъдат извършени незабавно, без да се изчаква наближаващият отоплителен сезон. Системата, тествана и напълнена със стандартна охлаждаща течност, ще бъде спокойно готова за есенно стартиране, тъй като налягането, под което е било под налягане, е много по-високо от работното и следователно нейната херметичност е напълно проверена.

  Всъщност самите тестове се извършват, както следва:

  - системата се пълни с охлаждаща течност;


  Ръчен компресор, свързан към системата

  - освен това към системата е свързана ръчна или електрическа преса и налягането се повишава до нивото на изпитване, в съответствие с изискванията на SNiP, Правилата за техническа експлоатация на електроцентралите, действащите санитарни правила и инструкции.

  Пробното налягане се изпомпва с помощта на специално оборудване - ръчни или електрифицирани помпи с вградени уреди.


  Манометърът трябва да отговаря на определени изисквания

  Така че, за да се контролира генерираното ниво на налягане, се използва манометър с клас на точност най-малко 1,5, с диаметър на корпуса най-малко 160 mm, цена на разделяне не повече от 0,1 kgf / cm² (0,1 "техническа атмосфера" или 0,01 МРа). Максималната стойност на скалата на устройството трябва да бъде най-малко 4/3 от изпитвателното налягане. Манометърът трябва да бъде правилно калибриран и запечатан от оторизирана метрологична държавна организация.

  Какви трябва да бъдат стойностите на изпитвателното налягане:

  • Изпитването под налягане на основните тръби на отоплителната централа към къщата след монтажа им трябва да се извършва под налягане на изпитване от най-малко 16 kgf / cm² (1,6 MPa). В този случай не трябва да се регистрира спад на налягането през 5-те минути тестване. След това налягането се намалява до работно и в това състояние се извършва щателна проверка на всички възли, връзки, разклонения, спирателни или контролни клапани. Тестът ще се счита за успешен, ако няма признаци на пробиви, течове, замъгляване на пълнители или фланци и т.н.

  По време на тестовите тестове за налягане на вътрешното разпределение на отоплението се приема, че когато се стартира нова система, обикновено се прилага налягане, което е един и половина до два пъти по-високо от работното налягане. Ако се тества отоплителна система, която вече е тествана в експлоатация, тогава ще бъде достатъчно увеличение на налягането с 25-50%.

  Конкретната стойност на изпитвателното налягане зависи до голяма степен от уредите, инсталирани в отоплителната система. За удобство тези показатели могат да бъдат показани в таблицата:

  Видове системи, видове инсталирано оборудванеИзпитвателно налягане по време на изпитването под налягане (kgf / cm ²)
  Водни отоплителни инсталации за отоплителни и водоснабдителни системи, въздухонагреватели, асансьорни възлиВъз основа на 1,25 от работното налягане, но не по-ниско от 10 kgf / cm²
  Отоплителни системи за многоетажни сгради с монтирани чугунени радиатори или отоплителни регистриВъз основа на 1,25 от работното налягане, но не повече от 6 kgf / cm²
  Отоплителни системи с топлообменни устройства от панелен или конвекторен тип (стомана, биметал, алуминий)Не по-малко от 10 kgf / cm²
  Контури за топла водаВъз основа на работното налягане плюс 5 kgf / cm², но не повече от 10 kgf / cm²

  температурата на водата в системата по време на изпитването не трябва да надвишава 40 - 45 ° С. Изпитването под налягане никога не се извършва в случай, че има възможност за понижаване на температурата на въздуха в помещенията до отрицателни температури. Преди да се направи налягане, се извършват всички необходими операции за отстраняване на въздушните брави и напълно освобождаване на въздуха от цялата система.


  Налягане на системата

  Отоплителната система ще се счита за успешно преминала изпитването под налягане, ако са изпълнени следните изисквания:

  • При системи за отопление с вода или пара, спадът на налягането по време на 5 минути изпитване не надвишава 0,2 kgf / cm² (0,02 MPa).
  • Ако се използват панелни топлообменници, тогава спадът на налягането по време на 15 минути изпитване под налягане не трябва да намалява с повече от 0,1 kgf / cm² (0,01 MPa).
  • Ако е очертана система за захранване с топла вода, тогава индикаторите за допустимия спад на налягането са до 0,5 kgf / cm² (0,05 MPa) в рамките на 10 минути.
  • Във всички случаи трябва напълно да се изключат случаите на всякакъв вид теч, намокряне (замъгляване) върху заварени шевове или в свързващи възли, на спирателни или контролни клапани.

  Намаляването на каквито и да било показатели за налягане над допустимите е пряк знак, че в системата има теч, който трябва да бъде идентифициран и отстранен. Без изключение се проверяват всички отоплителни устройства, свързващи възли и т.н. Винаги се обръща особено внимание на особено трудни, скрити зони - например тези, които падат върху преходите между етажите, зазидани в стени или запълнени със замазки.

  След приключване на ремонтните дейности на идентифицираните зони на течове, хидравличните изпитания се извършват отново - изцяло. Това ще продължи, докато системата премине тест за налягане при всички параметри. След това налягането на охлаждащата течност се намалява до работно и можете да продължите към съставянето и удостоверяването на сертификата за извършените тестове.

  Кримпване

  Дейностите по изпитване под налягане се извършват от оторизирани специализирани организации за поддръжка на отоплителни системи, които контролират зоната, на която е разположена жилищната конструкция. В жилищните сгради изпитването под налягане се извършва от специалисти на съответните служби, които извършват поддръжка на тази област на комуналните услуги.


  Пример за формуляр за изпитване под налягане на отоплителната система

  Собствениците на частни къщи трябва да кандидатстват за дейности по тестване в районни офиси на отоплителни организации или в частни компании. Сертифицирани специалисти, чиято квалификация се потвърждава от документи за допускане до такава работа, които разполагат със специално оборудване и които имат уменията да работят с него, ще извършат всички необходими етапи на проверка.

  Но дори ако работата се извършва самостоятелно, "на свой собствен риск и риск", все пак, след приключването им, ще е необходимо да се проведе контролен тест в присъствието на инспектор, който съставя протокол от изпитването под налягане.

  Формата на акта трябва задължително да бъде на капитана, който е бил ангажиран с изпълнението на тези работи, или на инспектора, който ще ги приеме.

  Самият документ трябва да включва следните данни:

  • Дължината и името (подробно описание) на обекта или системата, където е извършена работата.
  • Инструменти и оборудване за изпитване, с които са извършени тестовите дейности.
  • Параметрите на създаденото барично натоварване и продължителността на изпитването под налягане.
  • Показанията на инструмента, получени в резултат на тестове.
  • В края на акта се поставят подписи - от клиента, приемането на работата - представителят на организацията, извършила изпитването под налягане, както и номерът на личното удостоверение на отговорния специалист.

  Ако работата се извършва в жилищни сгради, тогава комуналните услуги са отговорни за тяхното изпълнение.

  Ако тестовете трябва да се проведат в частен дом, отговорността за провеждането на тези процедури е на собственика на сградата.

  Тъй като кримпването е важен правен документ, който казва, че отоплителната система е в изправност и е готова за експлоатация, е необходимо да се провери точността и правилността на нейното пълнене.Данните трябва да бъдат разположени в редовете, предназначени за тях, записите не трябва да имат корекции и петна.

  Тестът за изпитване под налягане може да се превърне във ваучер в случай на извънредна ситуация, но може да служи и като доказателство за вината на организацията, извършила работата, което ще позволи на собственика на сградата да получи застрахователно обезщетение.

  В допълнение към акта за изпитателни мерки, инспекторът на водопровода трябва да провери твърдостта на водата. Проба от охлаждащата течност се взема от крана на отоплителната система и се изпраща в лабораторията за анализ за съдържанието на калциеви и магнезиеви соли в нея. Нормата за този показател е 75-96 единици. Ако водата, взета за пробата, отговаря на тези параметри, тогава се счита, че отоплителната система е готова за работа.

  Колко струва тестването под налягане?

  След изпитване под налягане се изготвя оценка, в която се изброяват всички извършени дейности, от които след това се изчисляват общите разходи за работа. Много е трудно да се говори за конкретна сума, тъй като разпространението по този въпрос е огромно. Това зависи от региона, и от ценовата политика на конкретна организация, и от нейното оборудване с оборудване и персонал с квалифициран персонал. В допълнение към тези, вероятно в по-голямата си част - субективни причини, има и редица други параметри, които предопределят размера на общите разходи:

  • Натоварване.

  Това зависи от броя на стаите в къщата и общата дължина и разклонение на отоплителната система. Колкото повече помещения, толкова по-висока ще бъде цената на работата.

  • Състоянието на отоплителната система.

  Ако е нова или предишното изпитване под налягане е проведено сравнително наскоро, да речем, преди година, тогава цената на работата ще бъде по-ниска, отколкото при почистване и проверка на старата система, която за последно е била подложена на профилактична поддръжка 4 ÷ 5 години преди.

  • Броят на откритите дефекти и повреди, обемът и сложността на ремонтно-възстановителните работи.

  Ако по време на изпитването под налягане са открити дефекти на възли или повреди на тръби, които изискват подмяна или ремонт, тогава тези проблеми се отстраняват от капитана и цената на тези работи също е включена в сметката. Освен това ще се изискват и повторни тестове.

  Общите разходи за изпитване на кримпване се формират от общата цена за всички извършени дейности.

  Видео: как е тестът за налягане на отоплителната система на колектора в къщата

  За да може отоплителната система на къщата да служи дълго време и ефективно да се справи с преките си функционални задължения, без да причинява ненужни проблеми на собствениците, не може да се направи без нейното периодично тестване чрез тестване под налягане. Ако в частна къща е инсталирано автономно отопление, тогава процесите за неговото редовно почистване, последвани от проверка, са просто необходими, тъй като те ще помогнат не само да поддържат тръбите в изправност за дълго време, но и да спестят на гориво. Системата, изчистена от котлен камък и мръсотия, дава много по-голям топлопренос от тази, обрасла с котлен камък.

  Препоръчва се винаги да се поверява провеждането на такива превантивни и контролни и одиторски мерки на специалисти, които ще изпълняват професионално целия набор от задачи, незабавно изготвят и издават необходимите документи на собствениците.

  Сертификат за изпитване на пневматичен тръбопровод

  Пневматичен метод: диагностика чрез напомпване на системата с въздух с високо налягане. Методът често се използва за външни системи, ако температурата на термометъра е по-малка от +5 Целзий.

  Процедурата за кримпване на тръби чрез пневматично изпитване е дадена в същия SanPin, протоколът от изпитването е съставен в задължителен вид, който е даден в Приложение № 3.

  Изисквания за изготвяне на документация за изпитване:

  1. Попълване на името на града и датата на съставяне.
  2. Посочването на членовете на комисията (както и в хидравличния тест участват три страни).
  3. Описание на тръбопровода: дължина, диаметър, материал на тръбите и съединенията.
  4. Информация за стойността на налягането: изчислено, до каква стойност е увеличено налягането в тръбите, крайното налягане, количеството на намаление. Посочено е времето за пресоване.
  5. В раздела "Решение на комисията" всеки от членовете му поставя подпис с декодиране, ако тръбопроводът е преминал пневматична диагностика и е херметически затворен и издръжлив.

  Промиване на отоплителни тръби

  промиване на отоплителни тръби

  Препоръчва се почистване на тръбопровода преди тестване. Процесът е необходим за отстраняване на отлаганията вътре в тунели, радиатори, за да се предотвратят неточности в резултатите от кримпване.

  На бележка! Превантивното промиване на тръбопроводи спомага за увеличаване на експлоатационния живот на мрежата и увеличаване на разсейването на топлината.

  Защо да се промива преди изпитване под налягане? Тази процедура ще помогне да се идентифицират участъци от тръбата с тънки стени. Ако от вътрешната страна на тунела се е натрупал шлаков слой, линията ще издържи на изпитването под налягане, но ще се спука по всяко време по време на отоплителния сезон. За да се предотврати такъв резултат, се препоръчва първо да се промият тръбите, след което да се постави под налягане.

  Промиването трябва да се извършва с електрически, ръчен компресор, със или без демонтаж на радиаторите. Препоръчителната редовност на процедурата е на всеки 4-6 години.

  Методи за почистване на отоплителната мрежа

  Използват се различни средства и оборудване за премахване на запушвания, натрупвания вътре в тунели и отоплителни устройства.

  Нека да разгледаме някои от тях:

  1. Хидрохимично промиване. В процеса се използват специални химикали за разтваряне на солни и варови отлагания. Процедурата не е основната, тя е спомагателна, тъй като не премахва натрупванията от дъното на дъното.
  2. Пневматичен удар. Премахва всички отлагания в тунелите. След въздействието на вълновото въздействие мрежата се измива с водно налягане.
  3. Пълнене или пневмохидравлично почистване. Организира се чрез едновременно подаване на въздух и вода под налягане. Ефективността достига 89%, така че балончетата се използват най-често за премахване на запушвания.

  Експертите препоръчват цялостно промиване, което включва всички горепосочени опции. Процесът е от значение за значително замърсени тръби или линии с малко напречно сечение.

  Важно! Преди промиване капитанът е длъжен да изясни експлоатационния живот на тръбите, материала за производство на устройствата. Използването на агресивни или противопоказани вещества за почистване и подаване на вода с високо налягане ще деактивира мрежата.

  Протокол от изпитване на външна и вътрешна канализационна система за пролива

  Протоколът от изпитване за вътрешна и външна канализация се изготвя в резултат на проверка на работата на системата. Той фиксира позицията на комисията, че системата е преминала теста за разлив на вода и дизайнът е в съответствие с проектната документация, GOST и стандарти.

  Диагностика на нормалната функционалност на канализационната система е необходима при инсталиране на ново съоръжение или след извършване на ремонт на съществуваща система. Информацията за здравния преглед се въвежда в акта. Формулярът е изготвен във формата, посочена в Приложение "Г" към Кодекса на правилата 73.13330.2012.

  Актът посочва:

  • името на системата и обекта, в който е инсталирана;
  • информация за членовете на комисията. Нуждаем се от представители на три организации: главен изпълнител, клиент и инсталационна компания;
  • информация за името на проекта е регистрирана;
  • резултатите се въвеждат: броят на едновременно свързани устройства, както и времето за свързване или пълненето с вода на етаж (ненужното се зачерква);
  • в третия параграф е предписано, че не са открити течове на фугите и през стените. Това означава, че системата е използваема.

  Членовете на комисията подписват решението.

  Насоки

  Образец за попълване на акта е в доставящата организация. Първо се посочва датата на теста.Необходимо е да въведете името на обекта и неговия адрес. Тук трябва да започнете от паспорта на сградата. След това се изброяват лицата, участвали в работата.

  Съставяне на акт за хидравлично изпитване на отоплителната система
  Сертификатът за хидравличен тест трябва да се съхранява добре

  Повечето от неточностите възникват в момента на попълване на колоната, в която са изброени физическите параметри на тестовете на отоплителната или охлаждащата система.

  Следващият елемент е мястото или мястото, където са били проведени тестовете. Тук трябва да запомните, че е посочено пълното име на обекта.

  Процесът на по-нататъшно попълване на доклада от проучването на тръбопровода е както следва:

  • Тест и размер на работното налягане;
  • Времето на фиксирането му;
  • Индикатори на манометри;
  • Резултатът от извършената визуална проверка;
  • Списък на извършените или препоръчани ремонти;
  • Заключение относно ефективността на изследваната система;
  • Подписи на отговорни лица.

  Актът за годността на системата за по-нататъшна експлоатация се изготвя от доставящата организация или лица, получили съответното одобрение. Правилата за всички събития са изложени в SNiP. Стриктното изпълнение на всички препоръки е гаранция, че съставеният документ ще има законна сила. Всеки етап от теста се записва внимателно. Цялата събрана информация се използва за съставяне на окончателния доклад.

  Сертификати за пожарен тест

  В хода на изпитването за експлоатационните характеристики и безопасната експлоатация на пожарната техника се съставят няколко акта:

  • проверка на пожарните кранове;
  • вътрешна диагностика на водоснабдяването;
  • проверка за безопасност при използване и спазване на правилата за охрана на труда на пожарни стълби.

  Пожарни кранове

  Проверката на ефективността на хидрантите за загуба на вода се извършва два пъти годишно и често се комбинира с проверка на пожарогасителната система за водоснабдяване. Въз основа на резултатите от проверката се съставя акт, който се подписва от комисията. Задължителни членове: представител на пожарната инспекция и представител от организацията, в която се извършва проверката. Също така комисията може да бъде изцяло съставена от служители на компанията.

  Актът посочва:

  • корпоративна информация (информация за компанията, дата и място на съставяне);
  • основната част описва членовете на комисията и хода на теста. Информацията за хидрантите е представена в таблична форма. Посочете адреса на местоположението, диаметъра, главата, добива на вода и собствеността на хидранта;
  • в последната част се установява съответствие (или несъответствие) с изискванията на състоянието на хидранта.

  Накрая актът се подписва от упълномощените членове на комисията.

  Вътрешно противопожарно водоснабдяване

  Актът установява наличието или липсата на дефекти и неизправности в системата за пожарогасене на водоснабдяване. Проверката се извършва от отговорните служители на предприятието. Честота - поне два пъти годишно, за запалими индустрии, инспекциите могат да бъдат насрочени по-често.

  Вътрешното противопожарно водоснабдяване (ВПВ) е сложна система от тръби, сензори, ключове. Поради това често се проверява от специалист по здравеопазване или пожарна безопасност, както и от лица, които са обучени по пожарна безопасност.

  Актът се съставя на бланка или обикновена хартия, като се посочват подробностите. Не забравяйте да се регистрирате:

  • информация за организацията и участниците в одита;
  • информация за проверения обект;
  • резултати от проверки;
  • препоръки за отстраняване на дефекти и неизправности, ако има такива;
  • подписи на отговорни лица.

  Ако към акта са приложени допълнителни документи, се посочват техният списък и име.

  Пожарни стълби

  Изпитването на противопожарно оборудване, включително стълби и стълби, се регулира от специален GOST. Проверката може да се извърши от организации, получили разрешение от Министерството на извънредните ситуации и разполагащи със специално оборудване за това.

  Резултатите от теста се записват в протокола от теста.Документацията съдържа стандартна информация за организацията и нейните подробности, информация за членовете на комисията. Основната част съдържа информация за инспектираните обекти (брой стълби и стълби, техния инвентарен номер и принадлежност към структурната единица), информация за резултатите от инспекциите (липса или наличие на дефекти). Дава се предписание за отстраняване на установените неизправности.

  В края актът се подписва от членовете на комисията.

  Изпитване на налягането в отоплителната мрежа

  Протоколът от изпитването се подписва след приключване на редица работи. Изпитването под налягане е необходимо, за да се провери готовността на мрежата за непрекъсната работа. Процедурата идентифицира нарушения на херметичността на мрежата или потвърждава липсата на дефекти.

  изпитване под налягане на отоплителната мрежа

  Извършва се в следните случаи:

  • когато нова сграда е пусната в експлоатация;
  • преди започване на постоянна работа през отоплителния сезон;
  • след ремонт, възстановителни работи, включително подмяна на част от системата.

  Процесът се организира чрез изпомпване на вода или въздух в мрежата от тръбопроводи, радиатори под високо налягане. Разтоварването идентифицира зоните на изтичане на вода / въздух. Това могат да бъдат фуги с лоша плътност, дефектни възли, части. Недостатъците трябва да бъдат отстранени и изпитването под налягане да започне отново.

  На бележка! В централизираните отоплителни мрежи изпитването под налягане изисква използването на специално мощно оборудване. За самостоятелни системи е разрешено да се проверява с компресор с пневматично изпитване за налягане, за да не се наводнят долните етажи.

  Протокол от изпитване на покривна ограда

  Техническите изисквания и методите за изпитване на покриви са фиксирани в същия GOST като стандарта за пожарни стълби и стълби (53254-2009).

  Тестовете се извършват на интервали от пет години, проверките на целостта се извършват всяка година. Резултатите са формализирани с актове.

  Условно завършеният акт може да бъде разделен на три части:

  1. Главна информация. Тук се въвежда информация за тестовия обект и тестващата организация.
  2. Информация за проверката (какви манипулации са извършени, какви инструменти са използвани).
  3. Резултати от проверки (съответствие с GOST, структурна цялост и безопасност).

  Съгласието на членовете на комисията по време на теста се потвърждава от личните им подписи.

  Организациите, лицензирани от Министерството на извънредните ситуации, имат право да извършват инспекции и тестове. Откритите дефекти трябва да бъдат отстранени.

  Как се организира съвместната работа с изпълнител?

  В допълнение към окончателния акт, свидетелстващ за качеството на извършената работа, ще е необходимо, заедно с изпълнителя, да се изготвят и подпишат редица документи. Всички документи, съставени в съответствие със закона, ще ви дадат възможност да предявите претенции към изпълнителя в случай на некачествено измиване или материални щети под формата на повреда на елементи на системата. Също така ще ви позволи да защитите правата си в съда.

  Нека си представим последователността от действия на изпълнителя, в която вие също ще участвате:

  първоначален визуален преглед от представители на организацията;

  • изборът на метода за промиване и неговата координация с вас;
  • представят за преглед и подписване на оценка, която отразява видовете работа и използваните материали, както и договорената цена;
  • сключване на договор;
  • след това се извършва промиването на отоплителната система на жилищна сграда;
  • Изготвят се актове за скрита работа (ако има такива);
  • извършва се изпитване (изпитване под налягане) на тръбопроводната мрежа, което се потвърждава от съответния документ;
  • се съставя акт за промиване, който трябва да одобрите, ако няма оплаквания срещу изпълнителя.

  Забележка. Официалният вестник, свидетелстващ за скритата работа, трябва да бъде придружен от фотографски запис на факта, че тези операции са извършени.

  Протокол за изпитване на стълби, стелажи и стълби

  Проверката и изпитването на стелажи, стълби и стълби се извършва най-малко веднъж на всеки шест или дванадесет месеца (в зависимост от тестовия обект и материала, от който е направен).

  Тестове и проверки за безопасна експлоатация могат да се извършват от специализирани организации отвън или от комисия, специално създадена в предприятието. В същото време членовете му трябва да бъдат обучени, председателят на комисията обикновено е инженер по безопасност на труда или пожарна безопасност.

  В резултат на диагностиката комисията съставя акт, по-добре е да го издаде с датата на проверката. Заглавието на документа, датата и мястото на съставяне са посочени в заглавката. Също така е важно да се посочат подробностите за организацията, да се изброят членовете на комисията: техните длъжности и пълни имена.

  В основната част опишете тестовете на стълби, стълби и стелажи:

  • колко са проверени, техните инвентарни номера, принадлежащи на работилницата и отдела;
  • какъв товар и за колко време е бил използван;
  • наличие и липса на дефекти;
  • наличието на залепения инвентарен номер.

  В резултат на проверката се установява годността (или непригодността) за употреба: те са безопасни, издържат на предвиденото натоварване, нямат дефекти в връзките и крепежните елементи, нямат остри ръбове и резки.

  Подписването на акта от членовете на комисията показва съгласие с резултатите от одита.

  Между другото! Ако след статията все още имате въпроси как да попълните формулярите, свържете се с дежурния адвокат на сайта.

  Процедурата за съставяне на акт за почистване на системата

  Актът за промиване на отоплителната система на жилищна сграда, подписан от Клиента (т.е. Вие), е документ, характеризиращ качеството на извършената работа. Той трябва да бъде форматиран правилно и да съдържа следната информация:

  • дата на завършване на работата и подготовка на документа;
  • метод за промиване на отоплителните мрежи на жилищна сграда;
  • обемът на водата (вписва се в документа според показанията на измервателните уреди);
  • температура на промивната течност;
  • Отзиви на клиентите за степента на качество на извършеното почистване;
  • подпис на отговорния изпълнител и ръководителя на изпълнителя.

  Само при наличието на всички горепосочени точки и, разбира се, добре работещо отопление, можете да одобрите този документ и да преминете към одобрение на платежни документи. Но не забравяйте, че той трябва да бъде предшестван от протокол за изпитване на тръбопровод, пример от който е показан по-долу:

  първичен документ за кримпване на системата

  За да имате представа за същността на въпроса, ние също даваме проба от акта за промиване на отоплителната система:

  документ, предоставен от услугата

  Препис

  Форма на сертификат за промиване на отоплителната система

  1 Акт на промиване на пробата на топлообменника >>> Акт на промиване на пробата на топлообменника Акт на промиване на пробата на топлообменника Организация на търговско измерване на топлинна енергия, топлоносител включва: Реактивът в този случай е алкален или киселинен разтвор, който поради предотвратяването на образуването на ръжда в тръбопровода. Образецът обикновено е стандартен текст, в който някои задължителни полета са специално пропуснати. В края на работата се съставя предварително подготвен акт на хидропневматично промиване на отоплителната система. Подобно: За непрекъснато и надеждно топлоснабдяване през отоплителния период до 01. В този случай комисията съставя акт за установените недостатъци, който предоставя пълен списък на установените недостатъци и времевата рамка за тяхното отстраняване. В същото време формата на документа по правило остава стандартизирана. От оборудването за процедурата е необходима само помпа с манометър. Цената на работата включва плащане за наем на оборудване, за консумация на реактиви, гориво. Пишете ни на sovet-ov yandex. В същото време формата на документа по правило остава стандартизирана.Изчисления и бюджетиране Преди да започнете работа, направете необходимите изчисления. Почистване на пластинчатите топлообменници - Списък на организационни и технически мерки за подготовка на системите. Въз основа на което се оценява общото състояние на конструкцията. Те включват вещества, направени от киселина или алкали. Той показва цялата планирана и извършена работа. Подобно: За непрекъснато и надеждно подаване на топлина през отоплителния сезон до 01. Как изглежда актът на промиване на отоплителните системи? Образецът и външният вид на този документ зависят от сложните дейности, извършвани от специалисти.

  Важно място в договора е отредено на графата, която описва действията под отговорността на клиента на изпълнителя. Откритите недостатъци трябва да бъдат отстранени преди зачервяване.

  Закон за промиване на продухването на тръбопроводи Дата: понеделник, 14. Използваните измервателни уреди трябва да отговарят на: изискванията на законодателството на Руската федерация за осигуряване на еднаквост на измерванията, в сила към момента на пускане в действие на измервателните устройства. Но наивно хоризонтите на доставчика на възприятие се използват по различен начин по време на приемането. Актът на промиване на пробата на топлообменника В противен случай ще бъде възможно да се твърди, че в него има теч. Необходимо е да се знаят определени нюанси Алгоритъм за попълване на документи и процедура за съставяне на акт Организациите, ангажирани с ремонта и поддръжката на отоплителни системи, разполагат с алгоритъм за съставяне на документи и процедура за съставяне на актове, която определя реда на измиване. Истинската страна на зачервяването, както и неговият вероятностен компонент, имат някои особености. Ако се установи теч в топлообменника, секциите на плочите трябва да се затегнат и тестът да се извърши отново. След това се попълва и подписва сертификатът за промиване на отоплителната система.

  Стандарти

  Преди изпитването под налягане се изготвя специална програма, която се одобрява от инженера на топлоснабдителната организация. Той трябва да дефинира:

  1. Последователността на работа.
  2. Процедурата за персонала.

  Освен това е посочено кой екип ще извърши работата и кои екипи работят в съседни зони. Изпитването под налягане на отоплителното оборудване се извършва под ръководството на ръководителя на смяната. В този случай всички други работи, насочени към ремонт или поддържане на тръбопровода, трябва да бъдат спрени. Не стойте в непосредствена близост до изпитваното оборудване, докато повишавате налягането до максималната стойност. Проверката на тръбите и друго отоплително оборудване трябва да се извършва само със средните му стойности. В случай на работа в зони, съседни на тествания обект, те трябва да бъдат оградени и откачени от тестовото оборудване. Ако проверката е извършена в съответствие с всички горепосочени норми, се подписва акт, който ще бъде разгледан по-долу.

  Този документ е изготвен от оторизиран инженер и служи като потвърждение, че цялата работа е извършена в съответствие с правилата и тестовете са завършени успешно. Освен всичко друго, актът определя параметрите на извършеното изпитване под налягане и дава становище за работоспособността на оборудването и неговата готовност за отоплителния сезон.

  По този начин се извършва изпитване под налягане на отоплителната система в жилищни сгради. Собствениците на частни къщи също обикновено се доверяват на професионалисти, които да извършват тази работа. В крайна сметка само спазването на всички необходими технологии по време на тестването може да гарантира безпроблемното функциониране на системата в студения сезон.

  > Форми на актове за изпълнителна документация

  Рейтинг
  ( 1 приблизителна, средна 5 на 5 )

  Нагреватели

  Фурни