Отоплителна система на 5-етажна сграда Хрушчов. Как е подредена отоплителната система в Хрушчов? Чугунени отоплителни радиатори


Доставка на топла вода в отоплителни системи

Жителите на Хрушчов могат да решат проблема с неефективното отопление, като инсталират модерни радиатори и тръбопроводи в апартамента. За да разберете как да изберете правилните отоплителни батерии за апартамент, е важно да проучите характеристиките на работата на отоплителните устройства, изработени от различни метали. Най-рационално е да се подменят отоплителни устройства във всички апартаменти, свързани към един и същ щранг.

Еднотръбните отоплителни системи за жилищни сгради, поради тяхната икономичност, имат много недостатъци, а основният е голяма топлинна загуба по пътя.

Отоплителното устройство в девететажна сграда е направено по съвсем различен принцип. Линията за захранване, заобикаляйки апартаментите, незабавно се отвежда до горния технически етаж. Тук са базирани и разширителен резервоар, клапан за обезвъздушаване и система от клапани, което ви позволява да отрежете целия щранг, ако е необходимо. По-специално, температурата през зимата ще бъде на ниво от 20-22 градуса, а относителната влажност ще бъде около 40%. За постигането на такива показатели е важна не само основната отоплителна схема, но и висококачествената изолация на апартаментите, която предотвратява изтичането на топлина на улицата чрез пукнатини в стените, отворите на покрива и прозорците.

Това е един от най-добрите механизми за повишаване на температурата в апартамент. Може да се инсталира не само в банята и кухнята, но и в жилищните помещения. Най-добре е да изберете инфрачервени модели за подово отопление, тъй като тяхното инсталиране изисква минимално увеличаване на дебелината на подовото покритие. Отоплителният кръг на Хрушчов не е предназначен за свързване на топъл под с вода.

Но за да бъде ефективността на централното отопление на правилното ниво, схемата за отопление в жилищна сграда се изготвя от професионалисти в тяхната област - инженери по отопление. Основните принципи, по които се проектира схема за отопление на къщи, са да се постигне максимална ефективност на отоплението с минимална загуба на ресурси.

И това е особено забележимо при стоманобетонни подове. От долната страна на етажа има жилищен апартамент, а от другата страна на пода има студ на открито. Можете ли да си представите какъв огромен топлинен поток преминава през мокрия таван по цялата жилищна площ, ако таванът не е добре изолиран?

Лъвският дял от съвременния жилищен фонд в големите градове пада върху многоетажни сгради, построени по времето на Съветския съюз. По онова време въпросът за спестяването на топлина не беше толкова остър и жилищните сгради се отопляваха чрез централизирана система.

Какво представлява стандартната смесителна единица

Стандартната смесителна единица или CMS е стандартизирана версия на техническо решение за реконструкция на отоплителни тела в сгради. Основната му функция е да осигури необходимите параметри на охлаждащата течност, за да ги поддържа на необходимото ниво без прегряване и подгряване.

Стандартна смесителна единица
Стандартна смесителна единица

Стандартно смесително тяло свързва отоплителните системи на жилищна сграда към отоплителната мрежа, контролира подаването на топлоносител към сградата и създава режим на потребление на топлина, необходим за сградата. В допълнение към осигуряването на ефективна работа на отоплителната система и премахване на недостатъците на асансьорните блокове, SUS позволява по-нататъшна модернизация на вътрешните отоплителни системи (балансиране на щрангове, инсталиране на радиаторни термостати на отоплителни радиатори), увеличавайки нивото на комфорт за жителите.

Стандартният смесител включва всички елементи, необходими за регулиране и създаване на хидравличен режим на отоплителната система, това е напълно завършен продукт, лесен за инсталиране и поддръжка.

Схемата за централизирано отопление за Хрушчов

Инсталирането на нови отоплителни устройства на всички етажи ще доведе до кръгла сума, но такива мерки ще дадат осезаеми резултати незабавно.

Ремонтните работи с отопление с източване на вода дори от един щранг в студено време са много изпълнени със скандали със съседите и дори образуването на не само въздух, но и задръствания от лед в отоплителната система в мазето и входа.

Материалите с голяма зависимост на топлоизолационните свойства от абсолютната влажност включват: бетон, циментови замазки, експандирана глина, червена тухла, пясъчно-варови тухли, дърво, пенобетон, различни материали от гипс-цимент-стърготини-шлаки - почти всичко, което не е пяна и полиуретанова пяна затворена клетка.

Но когато налягането надвишава нормата, то просто се изхвърля в разширителния резервоар и когато охлаждащата течност се охлади, в резултат на налягането в колоната, тя се връща обратно във веригата. Такива контейнери в частни къщи, като правило, са инсталирани на тавана.

Отоплителни кръгове, определени от тръбопроводи

Разликата между тези отоплителни системи се крие в принципите на свързване на отоплителните устройства към котела. Тя може да бъде последователна или еднотръбна връзка, паралелна или двутръбна и гредова, тя е и колектор.

Последователна отоплителна система

В отоплителна система с една тръба горещата охлаждаща течност влиза по ред във всички отоплителни устройства, като във всяка отделя част от топлината. Такива електрически схеми на отоплителните системи са най-простите и най-малко компоненти и материали се изразходват за неговото изпълнение.

Основният недостатък на такава система е, че количеството отделена топлина намалява в зависимост от увеличаването на разстоянието от котела.

Отоплителна верига с две тръби

В тази отоплителна система за всяко отоплително устройство са подходящи две тръби - с гореща охлаждаща течност, директна и вече със студена, обратна. Системата има несъмнени предимства, но те се "плащат" с двоен комплект тръби, положени в къщата.

Лъчиста отоплителна система

Тази система се различава от останалите по това, че към всяко отоплително устройство се полага отделна двойка тръби - както напред, така и обратен поток. След това те се сближават близо до котела на специални гребени. Общата дължина на тръбите е по-голяма, отколкото при двутръбна система.

В тези тръби не се правят връзки и се извършва балансиране преди пускането му в експлоатация. Тоест, регулирането на дебита на охлаждащата течност се извършва за всеки контур поотделно.

Такава система решава въпросите, свързани с регулирането на топлопреминаването за всеки нагревател в система с една тръба. Всяка батерия има спирателни клапани и с нейна помощ се регулира дебитът на охлаждащата течност през нея.

Освен това се прави шунт под формата на байпасна тръба с по-малък диаметър. Този шънт позволява на течността да циркулира, дори ако крановете на батериите са напълно затворени.

Видове връзки към отоплителни системи

Основната функция на устройството е да участва пряко в процеса на топлообмен, тъй като горещата охлаждаща течност, попадайки в нея, се дозира и се смесва с инжектираната охлаждаща течност от връщането. В резултат на това уредът ви позволява да постигнете оптимални резултати по отношение на смесването на горещата охлаждаща течност от котелното помещение и охладената вода от връщането.

Това може да доведе до намаляване на налягането в тръбите и значителни топлинни загуби за жителите отдолу. За да избегнете неприятни моменти, можете да извършите редица действия, които допринасят за спестяване на енергия в апартамента.

Основното е къщата да не се затопля, ако вътрешността на апартаментите е влажна. Относно пластмасовите прозорци. Колко струва централното отопление, ако влажен, студен апартамент е топломер?

Отрицателната точка е, че схемата за отопление на пететажната къща Хрушчов не предвижда свързването на допълнителни радиатори.

Радиаторните батерии се монтират последователно, без "основен" щранг - вижте схемата за отопление по-долу - това е случаят.

Изпълнението на такава модернизация може да се извърши не само от силите на жителите, но и чрез привличане на ресурсите на жилищното бюро. Тази организация е длъжна да извърши планирана подмяна на тръбопроводи. Те също така знаят как работи отоплителната система в Хрушчов - диаграмата и местоположението на тръбопроводите за определена къща.

Първо, нека обърнем внимание на локалната или автономната отоплителна система, използвана най-вече в частния сектор и в редки случаи (по изключение) в многоетажни сгради. В такива случаи котелното се намира директно в самата сграда или близо до нея, което позволява правилно регулиране на температурата на охлаждащата течност.

В допълнение към котела ще трябва да се преоборудва съществуващата верига. Към него могат да се свържат използвани отоплителни батерии и нови радиатори, които са свързани с тръбопровод в съответствие със схемата за отопление. В зависимост от необходимата топлинна мощност в отоплителния кръг могат да се използват ниски радиатори, монтирани под перваза на прозореца, както и стандартни радиатори.

Важно: някои жители на външните етажи се опитват да преместят клапана за обезвъздушаване на тавана, за да не се сблъскат с работниците в жилищните и комуналните услуги всеки сезон.

Това се дължи на алтернативното преминаване на охлаждащата течност през подовете, т.е. най-голямата степен на нагряването му ще бъде на 5-ти, 4-ти, а на 1-ви, количеството топлина не е достатъчно за отопление на помещението. В допълнение, схемата за отопление на пететажния Хрушчов има следните недостатъци:

 • Лошо състояние на нагревателните елементи. Натрупването на вар по вътрешната повърхност на тръбите и батериите води до намаляване на диаметъра и в резултат на това до намаляване на топлопреминаването;
 • Липса на система за контрол на температурата на батериите. Невъзможно е да се намали дебитът на охлаждащата течност с устройства, тъй като това ще повлияе на хидравличното налягане в цялата система. Изход - инсталиране на байпас за всеки радиатор.

Как правилно да стартирате отоплителната система на 5 и 9 етажни сгради

Как правилно да стартирате отоплителните системи на 5 и 9 етажни сгради?

Няма основна разлика в стартирането на отоплителната система на пет и девет етажни сгради от многоетажни високи сгради.

Основните принципи във всички сгради, независимо от етажа, са еднакви - те са бавно пълнене на системата и изпускане на въздух. За реда и грешките при пускане на топлина в многоетажни сгради писахме в отделна статия.

Не винаги е възможно да се контролира пускането на топлина с топлоснабдителни организации като MOEK и отоплителната мрежа. Често операторът на ТЕЦ, за да докладва на ръководството за пускането на повече къщи, бърза или несъзнателно включва грим помпата в ТЕЦ с максимална скорост, системата гарантирано изтегля въздух.

Възможно е и поради лошия контакт на действащия състав на жилищно-комуналните услуги с операторите на централата за централно отопление.

Но в един или друг случай последиците от "бързото" стартиране на топлината са еднакви, къщата улавя въздух, когато се стартира и тъй като въздухът е по-лек от водата, той се издига нагоре и блокира горните етажи, образуващи въздушни брави.

Той получи името си "въздушен шлюз" поради факта, че, образувайки се на горните етажи, той напълно блокира циркулацията на охлаждащата течност през отоплителното устройство и в резултат на това "въздушният" радиатор остава напълно или частично студен.

Основната задача на експлоатационната организация е, ако въздухът вече е влязъл в системата, да го пусне навреме и правилно.

Предлагат се пететажни къщи със или без тавански помещения. В къщи с тавански помещения отоплителните системи се изпълняват с горно окабеляване, което означава, че захранващите магистрални тръбопроводи са положени на тавана и там са монтирани въздушни колектори.

Въздушните колектори са елемент от отоплителната система, който представлява тръба с много по-голям диаметър, монтирана на захранващите линии в най-високата точка на системата, върху която е монтиран дренажен клапан.

За да не се влее ключарят във всеки апартамент на последния етаж, целият натрупан въздух се източва от въздухосборника на тавана.

За да направите това, отворете дренажния кран, през който целият натрупан въздух започва да излиза със свирка.

Но тази проста процедура трябва да се наблюдава, тъй като липсата на подходящо внимание към процеса на изпускане на въздух може да доведе до наводняване на горните етажи.

След като въздухът напусне дренажния клапан, започва да излиза въздушно-водна смес, така че трябва да подмените контейнер под крана или да прикрепите маркуч и да източите останалата въздушно-водна смес в канализацията, докато тече вода без примеси от въздух.

Но има пететажни сгради без тавански помещения и след това трябва да освободите въздуха във всеки радиатор на петия етаж.

След изтичане на въздух от отоплителната система всички щрангове и радиатори започват да се затоплят напълно пред очите ни.

rssrv.ru

Характеристики на отоплението на апартамент в многоетажна сграда

Изпълнението на такава модернизация може да се извърши не само от силите на жителите, но и чрез привличане на ресурсите на жилищното бюро. Тази организация е длъжна да извърши планирана подмяна на тръбопроводи. Те също така знаят как работи отоплителната система в Хрушчов - диаграмата и местоположението на тръбопроводите за определена къща.

Тръбите над прозорците или под тавана развалят външния вид на помещенията. Освен това част от топлината се губи през тавана. Следователно има схема с захранваща тръба под радиаторите.

За да функционира правилно такава схема, разширителният резервоар трябва да е над хоризонталната тръба за подаване на охлаждаща течност, за да се създаде колонно налягане. Тоест, горещата вода от котела влиза в кръга по време на разширяване.

Когато на тези места се образуват въздушни джобове, тръбите са подложени на корозия, тъй като естественото налягане не е в състояние да изтласка въздуха.

Монтаж на преграда (байпас) и сферични кранове

Участъците на тръбата за топла вода, в които ще бъде свързан нагревателят за кърпи, трябва да бъдат свързани с джъмпер. Необходимостта от този усложняващ елемент е очевидна:

По-добре е да направите захранването към байпаса от тръби от неръждаема стомана.

 • в случай на неизправности в работата на намотката, няма да е необходимо да посещавате ZhEK, за да кандидатствате за ново спиране на водата;
 • не е необходимо да се извършват работи по инсталирането и свързването на нагревател за кърпи строго в рамките на определения период, за който водата е била изключена.

Това важи особено за онези, които сами и без достатъчен опит чакат смяната на нагревател за кърпи в "Хрушчов".

Как работи байпасът (фиг. 1)? Ако се наложи по-късно да се изключи нагреваемата релса за кърпи за ремонт, достатъчно е да се изключат сферичните кранове на входа и изхода на водния поток от намотката. В същото време кранът на джъмпера, който е отворен, ще ви позволи да не лишавате съседите си от топла вода, докато намотката се подменя или ремонтира.

Какво трябва да инсталирате байпас:

 • три сферични крана;
 • тръбни участъци с необходимата дължина;
 • свързващи елементи: тройници с диаметър, съответстващ на диаметъра на тръбопровода, 2 бр .;
 • Регулируем гаечен ключ.
 1. В краищата на тръбата, водеща до системата за водоснабдяване, монтирайте тройници, така че между тях да е възможно да се постави парче тръба, свързваща водния поток в тях.
 2. Свържете две къси тръбни секции със сферичен кран и монтирайте тази конструкция между клоните на тройниците. Запечатайте резбовите съединения с FUM лента или ленена намотка. Отворете крана.
 3. Инсталирайте сферични кранове върху останалите свободни краища на тройниците, към които впоследствие ще бъде свързан подгряващият релса за кърпи. Преместете клапаните в положение "затворено".

Свързана статия: Проекти на баня с беседка и барбекю - дизайнерски характеристики

При това положение на трите крана водата ще премине през джъмпера, без да навлиза в намотката на нагреваемата кърпа.

Топлоснабдяване на многоетажна сграда

Какво да направите, ако дори след извършване на подобрението и подмяна на елементите, температурата в апартамента далеч не е идеална. Най-добрият вариант е автономното отопление в Хрушчов. Това обаче не винаги е възможно - инсталирането на газов котел не е разрешено поради ниско налягане в линията или поради неподходящи коминни канали.

За да разберете колко топлоносител използвате за отопление на къща с голям брой апартаменти, най-добрият вариант би бил да инсталирате метър за къща. За да се изчисли плащането за консумираната топлина, показанията се вземат от брояча. Те са разделени на броя на апартаментите в сградата и на тяхната площ.

Добре проектираната отоплителна система за жилищна сграда, схема за която се разработва индивидуално, гарантира, че вътре в апартаментите ще се поддържат оптимални условия.

Специално внимание трябва да се обърне на прозорците в апартаментите и балконите. Препоръчва се във всеки апартамент да се монтират броячи и да се монтират кранове за регулиране на температурата на консумирания енергоносител.

Алтернативни методи за отопление в Хрушчов

Трябва да се има предвид, че не е толкова лесно да се направи автономно отопление. Собственикът на апартамент в Хрушчов трябва да получи много разрешителни и тази опция за оптимизиране на отоплителната система не винаги е реалистична. На жителите на Хрушчови се отказват разрешения за индивидуално отопление поради ниско главно налягане във веригата, несъответствие на коминните канали с необходимите стандарти, нарушаване на стандартите за пожарна безопасност и др.

В такива случаи се препоръчва използването на алтернативни методи:

 1. използвайте допълнителни електрически нагреватели;
 2. инсталирайте топъл под;
 3. изолирайте външни стени и прозорци и др.

Когато избирате да използвате допълнителни отоплителни устройства, захранвани с електричество в Хрушчов, трябва да сте сигурни, че окабеляването ще издържи на големи натоварвания.

Използвайки препоръките, дадени в ревюто, собственикът на апартамент в пететажен Хрушчов ще може да оптимизира отоплителната система и да постигне комфортни температурни условия в дома си. Не забравяйте за периодичната поддръжка на отоплителната система, която трябва да се извършва от време на време. Това ще спомогне за удължаване на живота на отоплителните уреди, инсталирани в апартамента, и поддържане на постигнатите скорости на топлопреминаване.

Отоплителна система в Хрушчов: схеми, отоплително устройство за пететажна сграда

В жилищните сгради за комфортен престой са необходими висококачествени комуникации, включително тези, предназначени за отопление. Те са разделени на две големи групи - еднотръбни и двутръбни. Първите са много по-прости и по-евтини. Топлата вода се подава и извежда по един тръбопровод към всички отоплителни устройства, свързани последователно към системата.

Захранването е позвънено на последния радиатор, където той може да превключи, за да се върне или със същата тръба, или през батерията, което на практика не прави разлика - зависи само от лекотата на инсталиране.

Не е тайна, че загубите по време на транспортиране могат да достигнат до 30% и ние трябва да платим за всичко това. Избягването на централното отопление в жилищна сграда е труден и обезпокоителен процес, но първо, нека разберем как работи.

Същността на работата на двутръбен отоплителен кръг е следната:

 • охлаждащата течност от нагревателя влиза в захранващата тръба;
 • където той се разпределя последователно през радиаторите;
 • и след като течността премине през секциите на устройството, тя влиза в обратната тръба, през която се подава обратно към котела.

Материал за свързване на тръби

При създаването на отопление се използват тръби, за производството на които се използват различни материали.

Тръбите могат да бъдат просто стоманени, поцинковани, неръждаема стомана, мед, полимер, включително металопластика, полиетилен, полипропилен, подсилени с алуминий.

 • Желязото има значителен недостатък - лоша устойчивост на корозия... Тръбите, изработени от неръждаема стомана или поцинковани напротив, не корозират, те се монтират с резбови връзки. Инсталирането на такъв тръбопровод изисква определена квалификация и опит в работата. В днешно време, когато на пазара има металопластика и полипропилен, стоманата практически не се използва.

Железни тръби за отопление

 • Медни тръби - тяхното предимство е способността да издържат на високи температури и високо налягане, издръжливост и надеждност... Свързването на медни тръби се извършва с помощта на високотемпературен спойка, спойка, която съдържа сребро. Магистралите са маскирани в стените по време на довършителни работи. Работата с тях изисква много високо ниво на професионализъм. Медните тръби най-често се използват в строителството с изключителен характер, тъй като имат много висока цена.

Мед за отопление

 • Полимерни тръби - материалът за тях е полиетилен или полипропилен... Много удобен и лесен за инсталиране. Такива тръби са издръжливи, устойчиви на корозия, имат гладка вътрешна повърхност, която изключва отлагането на минерални соли.

Полипропилен за отопление

 • Металопластика - състои се от два слоя пластмаса, разделени от слой алуминий.

Металопластика за отопление

Монтажът на металопластика се извършва с резбови връзки, докато заваряването не се използва. Могат да се използват и пресови връзки, в резултат на което разходите за монтаж значително намаляват.

Недостатъкът на такива тръби за отопление е, че те имат голям коефициент на топлинно разширение. Най-просто казано, ако студената вода е свързана веднага след гореща вода, връзките могат да започнат да изтичат.

Внимание: Силно нежелателно е дори временно да се спира работата на котела по време на отоплителния период и да се размразява отоплението. Поради достатъчно силна промяна в линейните размери, тръбопроводът може да бъде повреден в ставите.

Друга причина за появата на теч, може би, е огъването на тръбата под приличен ъгъл, бил той прав или дори по-остър. Това е така, защото алуминиевият слой може да се напука.

Характеристики на топлоснабдяването за многоетажни сгради

Такава отоплителна система в пететажна сграда или в сграда с по-малко или повече етажа позволява отопление в определени периоди от годината и плащане на сметки за действителното потребление на енергия. Такава отоплителна система за Хрушчови предполага, че е инсталиран измервателен уред за контрол на топлината, от който се вземат месечни показания.

Има много нюанси, които трябва да се спазват, и няма гаранция, че вашият дом ще бъде освободен от контрол от местните власти.

Централизираната отоплителна система в Хрушчов е изпълнена с помощта на еднотръбна тръба на радиатори. Според схемата охлаждащата течност се разпространява по контура, започвайки от петия етаж. Когато преминава през системата, охладената охлаждаща течност навлиза в мазето (мазето).

Тогава те започват да разработват алтернативни начини за повишаване на температурата в стаята. Отрицателната точка е, че схемата за отопление на пететажната къща Хрушчов не предвижда свързването на допълнителни радиатори. Това може да доведе до намаляване на налягането в тръбите и значителни топлинни загуби за жителите отдолу.

Възможности за вентилация

Вентилацията в Хрушчов може да се направи в две версии. В първия случай, когато има вертикални шахти, водещи директно към покрива на сградата.В този случай всеки апартамент има свой индивидуален вентилационен канал. Можете да проверите това, ако отидете на покрива на къщата и изчислите колко изхода има вентилационната шахта.

Като правило във всеки апартамент трябва да има поне два от тях - от кухнята и банята. Ако банята и банята са разделени, тогава те са свързани отгоре с обикновен отвор. Един от тях има изход за вентилация. От друга стая, където няма такъв изход, през тази дупка излиза въздух.

Друг вариант са сателитните вентилационни канали, разположени по пода. Това е поредица от канали, които минават от първия етаж до самия изход към покрива. Към тях на височина 2,5 м, т.е. през следващия етаж се прави клон от всеки апартамент, който е включен в обща шахта.

По пътя въздухът от всеки апартамент не трябва да влиза в каналите на други апартаменти, които трябва да бъдат затворени със специални тапи. Но по време на строителството на къщите Хрушчов това не винаги се правеше, тъй като първата задача по това време беше бързо да осигури на хората удобни жилища. В резултат на това днес имаме такива „приятни моменти“, когато миризмата на тютюн или пържена риба от една кухня прониква в много апартаменти наведнъж.

Схемата на естествената вентилация в Хрушчов

Други причини, влияещи върху ефективността на вентилацията

Сега, когато е ясно как е подредена вентилацията в Хрушчов, можем да разгледаме различни причини, поради които въздухът от жилищните помещения не се извежда навън. Най-често с появата на модерни кухненски мебели, където аспираторът е задължителен, жителите правят изхода си към вентилационния канал, който се намира в кухнята, и аспираторът не се включва често, а вторият канал е зает от газов бойлер.

В резултат на това се оказва, че в апартамента на практика няма вентилация и може да се появят миризми от банята или банята. Това се дължи на факта, че кухненският аспиратор и газов бойлер, създавайки разредена атмосфера близо до тях, вземат въздух от жилищните помещения според принципа на прахосмукачка, а въздухът от тоалетната също клони към отвора за изпускане.

Има моменти, когато самите наематели или техните предшественици просто плътно затварят отвора за вентилация с декоративни елементи, мотивирайки това с непредставимия си външен вид, или от факта, че различни насекоми влизат в апартамента от такива дупки.

Такива хора трябва да помнят, че схемата за вентилация в Хрушчов предвижда само два канала, единият от които трябва да се намира в банята и ако затворите този в кухнята, ще трябва да държите вратата на тоалетната постоянно отворена.

Причината за лошото представяне на вентилацията може да бъде и фактът, че има недостатъци при запечатването на фуги по време на монтажа на вентилационни блокове, ако сградата е построена от готови стоманобетонни панели. Чрез спукани фуги миризмите от един апартамент могат свободно да проникнат в други.

Вентилационна шахта в Хрушчов

Също така, често срещана причина са общите отломки на вентилационните шахти. Но това вече трябва да бъде грижа на организациите, обслужващи къщата.

Монтаж на отоплителна система в жилищна сграда

Както подсказва името, схемата за разпределение на дъното за пълнене осигурява захранването на отоплителната среда отдолу нагоре. Класическо отопление на 5-етажна сграда, сглобена по този принцип.

Такава система работи на принципа на обезвъздушаване или автоматично регулиране на поддържаното налягане с помощта на специален, херметически затворен разширителен резервоар. Такъв контейнер се състои от два сектора, разделени от топлоустойчива гумена мембрана.

Недостатъците включват:

 • много тръби и фитинги;
 • доста сложна инсталация;
 • по-висока цена от еднотръбна система.

Затворено

Принцип на действие

Забележка.Затворените отоплителни системи са зависими, така че циркулацията на охлаждащата течност е възможна тук само с помощта на циркулационна помпа, която работи на електричество, следователно, зависи от външен източник на енергия (електропровод, дизелов или карбураторен електрически генератор).

Схема на затворена отоплителна система

Затворените системи в повечето случаи работят на газови, електрически, дизелови и отоплителни котли на твърдо гориво и са пряко зависими от електричеството. Независимо с какво гориво работи самият котел, циркулационната помпа работи изключително с електричество.

Независимо от това, подобни системи са спечелили всеобщо одобрение и популярност поради високата си ефективност и надеждност, както и метода на автоматично управление - в аварийни ситуации на електропроводи дизелов или карбураторен генератор може да се превърне в източник на електричество.

Затворен разширителен резервоар

Затворен разширителен резервоар

Такава система работи на принципа на обезвъздушаване или автоматично регулиране на поддържаното налягане с помощта на специален, херметически затворен разширителен резервоар. Такъв контейнер се състои от два сектора, разделени от топлоустойчива гумена мембрана.

Едното отделение съдържа въздух или азот (ако впръскването е извършено от производителя), а второто отделение през предпазния клапан влиза в охлаждащата течност, ако налягането му надвишава предварително определен праг. Когато охлаждащата течност се охлади, налягането в системата спада и газът изтласква натрупаната там течност от резервоара обратно във веригата.

Ползи

 • Разширителният резервоар в такива системи може да се монтира навсякъде (над, в или под отоплителния кръг) - във всеки случай електрическата помпа отговаря за циркулацията на течността.
 • Няма нужда да контролирате обема на охлаждащата течност в системата (автоматично се контролира).
 • За предотвратяване на размразяване на системата може да се използва антифриз.
 • За да загреете веригата, можете да използвате резервни котли, например, в допълнение към основния газов котел, инсталирайте твърдо гориво или електрически блок. Също така всички тези нагреватели могат да работят заедно като група.
 • Всички параметри на системата се настройват автоматично, поради което може да се остави без надзор за дълъг период от време, като се зададе необходимия режим.

недостатъци

 • Такива системи имат по-високи разходи за монтаж и оборудване.
 • Зависимост от електроснабдяването.

Как да платя за отопление в момента?

Има три вида схеми, които ви позволяват да изберете най-приемливия вариант за плащане на топлина:

Системи за отопление на селска къща

 • целогодишно плащане. Установява се определена тарифа, чието заплащане се разделя на 12 месеца на равни части. Често при този вид плащане размерът на месечното плащане е по-нисък, отколкото при 6-месечното плащане;
 • плащане с домашен метър. Тук месечното плащане се изчислява въз основа на консумирания обем на енергийния носител, разделен на заетата площ;
 • плащане с личен метър.

отоплителна система на триетажна къща
Плащане за отопление от брояча

Рейтинг
( 1 приблизителна, средна 5 на 5 )

Нагреватели

Фурни